PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/probana-business-school-mini-mba-23735

PROBANA Business School Mini MBA

Bild

PROBANA Business School Mini MBA

PROBANA Business School Mini MBA
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,35 MB
Dimension: 286 x 980

Pressmeddelanden


PROBANA Business School – Lärande anpassat till näringslivet

Pressmeddelande juni 19, 2013
PROBANA Business School Mini MBA Lärande är ett begrepp som har sysselsatt åtskilliga forskare genom tiden. En av dessa forskare var Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), rysk läkare och fysiolog, som nog är mest känd för sina studier av betingade reflexer. Pavlov gjorde en mängd försök med sina hundar för att illustrera de betingade reflexerna. I samband med matning av hundarna startade han alltid med att ringa med en klocka. Han upptäckte fort att hundarna började att dregla, inte bara när de blev matade, utan också när klockan ringde. Således lärde sig hundarna att ljuden var kopplade till matning. Detta tillvägagångssätt för lärande tillhör den behavioristiska riktningen.