PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/pic-5-31883

Pic 5

Bild

Pic 5

Pic 5
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,49 MB
Dimension: 628 x 1200

Pressmeddelanden


Personalutveckling bidrar till verksamhetseffektivisering

Pressmeddelande november 4, 2016
Pic 5 Personalutveckling är baserat på behovet av att följa upp utvecklingen av anställdas kunskaper och kompetenser under hela arbetslivet och är utformad utifrån verksamhetens behov av att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Personalutveckling är därmed avgörande för verksamhetens förmåga att behålla värdefulla nyckelpersoner.