PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/pc-flipover-se-14797

PC FlipOver SE

Bild

PC FlipOver SE, 2. Mötesanteckningar överförs till datorn via en USB-nyckel.

PC FlipOver SE
2. Mötesanteckningar överförs till datorn via en USB-nyckel.
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,77 MB
Dimension: 590 x 590

Pressmeddelanden


Trådlös plug & play-flipover

Pressmeddelande april 23, 2009
Blok FlipOver SE Oxford Papershow. Det interaktiva mötes-setet och den första i sitt slag, som ersätter flipover och whiteboard