PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/eec-dataprotection-se-final-27570

EEC dataprotection se final

Dokument

EEC dataprotection se final

EEC dataprotection se final
Hämta

Typ: .pdf
Storlek: 0,22 MB

Pressmeddelanden


EU:s nya dataskyddslag utmanar europeiska bolag och organisationer

Pressmeddelande januari 23, 2015
Jesper Zerlang medres Köpenhamn: 22 januari 2015 – Bolag och organisationer genom hela EU står inför stora utmaningar när det gäller hantering av personuppgifter, då Europarådet förväntas godkänna förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR, som omsätts automatiskt till nationell lagstiftning, introducerar dramatiska förändringar i fråga om hur personuppgifter får samlas in, lagras, göras åtkomlig och användas samt hur företag måste agera i händelse av dataintrång.