PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/dnf-2003-2-38007

DNF 2003 2

Bild

DNF 2003 2

DNF 2003 2
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 12,92 MB
Dimension: 4000 x 6000

Pressmeddelanden


Sverige bryter mot WHO:s riktlinjer för hälsovådliga partiklar

Pressmeddelande december 11, 2020
DNF 2003 2 Vi uppfyller inte WHO:s krav på renare luft och äldre braskaminer är en av de största orsakerna till detta. Utfasningen av kaminer går alltför långsamt - men ett filter kan reducera mängden skadliga partiklar med 60 procent.