PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/dnf-2003-1-38006

DNF 2003 1

Bild

DNF 2003 1

DNF 2003 1
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 9,23 MB
Dimension: 3840 x 5760

Pressmeddelanden


Sverige bryter mot WHO:s riktlinjer för hälsovådliga partiklar

Pressmeddelande december 11, 2020
DNF 2003 2 Vi uppfyller inte WHO:s krav på renare luft och äldre braskaminer är en av de största orsakerna till detta. Utfasningen av kaminer går alltför långsamt - men ett filter kan reducera mängden skadliga partiklar med 60 procent.