PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/cah-gop2-30485

CAH GOP2

Bild

CAH GOP2

CAH GOP2
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,21 MB
Dimension: 2480 x 2480

Pressmeddelanden


Ny lösning på väg för styrning av sinläggning

Pressmeddelande mars 31, 2016
CAH GOP1k Landets mjölkkor kan drabbas av obehag och infektioner om bönderna inte använder rätt sinläggningsmetod. Ceva Animal Health AB står i begrepp att lansera en lösning som kommer att vara till gagn för både kor och bönder.