PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/bluewave-1-13086

Bluewave 1

Bild

Bluewave 1

Bluewave 1
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,67 MB
Dimension: 983 x 1398

Pressmeddelanden


Trådlös vikt till kran och bulldozer - med tungt vägande fördelar…

Pressmeddelande augusti 13, 2008
Bluewave 1 När högteknologiska företag gemensamt utvecklar innovativa lösningar till arbetslivet uppstår det nästan automatiskt en synergieffekt – till nytta och glädje för de involverade företagen och inte minst för de framtida användarna av de nya produkterna på marknaden.