PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/billede-2-stamp-31587

Billede 2 stamp

Bild

Billede 2 stamp

Billede 2 stamp
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,37 MB
Dimension: 628 x 1200

Pressmeddelanden


Utveckla ditt ledarskap när det passar dig, var det passar dig!

Pressmeddelande september 5, 2016
Billede 2 stamp Vi människor attraheras av duktiga ledare som har förmågan att motivera, utveckla och samordna tillskillnad från dåliga ledare som vi gärna söker oss bort från. Det är med andra ord essentiellt att företagen utvecklar duktiga ledare. För att utveckla företagens ledare och därmed företagen själva, krävs det med jämna mellanrum ny inspiration, kunskap och konkreta verktyg.