PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/contacts/gudjon-arngrimsson-3215

Pressmeddelanden


Icelandair säger tack för hjälpen - och kvittar med 25% rabatt.

Pressmeddelande november 21, 2008
De nordiska länderna har kommit Island till undsättning med ett lån - och det är vi mycket tacksamma för.

Island finns fortfarande kvar

Pressmeddelande oktober 19, 2008
Med tanke på den uppmärksamhet som Island fått de senaste veckorna på grund av den ekonomiska situationen landet befinner sig i, vill vi förtydliga en del information. Debatten och publiciteten kring situationen har tyvärr lett till missförstånd, vilket är av yttersta vikt att korrigera.