PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/tags/moderne-ledelse-320

Pressemeldinger


Hvor mye interesse viser du dine medarbeidere?

Pressemelding september 8, 2016
Mailpic 3 Ledere spiller en avgjørende rolle for organisasjonen. Det innebærer ofte at man skal kunne holde flere baller i luften samtidig- som å skape resultat, være løsningsorientert, skape et trygt miljø for de ansatte, bidra med kunnskap, besvare spørsmål, ta beslutinger osv. En annen avgjørende faktor for lgodt lederskap er også hvorvidt du som leder viser interesse for dine medarbeidere.

Hvordan drive endringsledelse i en foranderlig verden?

Pressemelding januar 15, 2016
GruppHarMöteStårUpp ljusbakgrund Som leder og personalansvarlig bombarderes man daglig med krav om hvordan en moderne leder ideelt sett skal være. Men én ting det er enighet om: Lederrollen og de betingelsene som ledere og personalansvarlige skal fungere under har gjennomgått en stor forandring de de siste tiårene, disse må tas med i vurdering når vi ser på hvordan en leder burde opptre.