PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/tags/leadership-334

Press releases


Fremtidens avgjørende faktor for vekst i Norge er utdannelse av ledere og medarbeidere

Press release februar 3, 2016
Facebook billede Ny vekst kommer ikke fra gjentagelse av gamle mønstre. Det skal reelle endringer i de daglige arbeidsprosesser samt et innovasjonsfremmende lederskap til, hvis man virkelig vil se fremgang i evnen til å tenke banebrytende nytt. Slik oppnår man også god økonomi.

Hvordan drive endringsledelse i en foranderlig verden?

Press release januar 15, 2016
GruppHarMöteStårUpp ljusbakgrund Som leder og personalansvarlig bombarderes man daglig med krav om hvordan en moderne leder ideelt sett skal være. Men én ting det er enighet om: Lederrollen og de betingelsene som ledere og personalansvarlige skal fungere under har gjennomgått en stor forandring de de siste tiårene, disse må tas med i vurdering når vi ser på hvordan en leder burde opptre.

La ikke en hektisk hverdag stå i veien for din personlige utvikling!

Press release desember 17, 2015
Mini MBA PROBANA - Mand i perspektiv Velg rett utdanning for deg, ditt arbeid og din fritid.

Sosial kapital i organisasjonen

Press release november 17, 2015
FundersamTantTittarUtGenomFönster Hvordan se på mennesket som en ressurs for bedriften?

Høye krav i lederrollen?

Press release september 1, 2015
Genomskinlig man framför storstad simple Utrust deg med verktøy for å håndtere det bedre!