PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/tags/kommunikasjon-3211

Press releases


Ledelse er en egen form for kommunikasjon, og den kan læres

Press release april 26, 2016
Hvor viktig er det for en leder å være flink til å kommunisere? Er det ikke viktigere å gjøre de rette tingene enn å kommunisere om dem?

Viktigheten av god kommunikasjon og ledelse i nedbemanningsprosesser

Press release april 13, 2016
Nedbemanning Norge har gjennomgått mye forandringer den siste tiden. Spesielt i arbeidslivet har folk opplevd endringer på deres arbeidsplass og i deres arbeidssituasjon, som mange ikke hadde forutsett. Flere forandringer kan forventes i fremtiden, hvor vi må forholde oss til nedbemanninger. Dette er bygget på trender og tolkninger av tendenser som vi ser i samtiden. Alle vil bli berørte, enten direkte eller indirekte, og det skaper store utfordringer i arbeidslivet og samfunnet generelt. I slike forandringsprosesser spiller god kommunikasjon og ledelse en viktig rolle.

Kvinner i toppledelsen

Press release oktober 28, 2015
Ac7503e5 3aef 4754 a4e3 cff5b96f71b0 large En jevn fordeling mellom kjønn gir de mest velfungerende styrene

En god leder legger premisset for din bedrifts suksess

Press release mars 11, 2015
400 05685934a Har du arbeidet i en virksomhet hvor du ikke opplevde resultater? Har du arbeidet i en bedrift hvor du som ansatt hverken ble sett eller hørt? Har du hatt ambisjoner og ønsker for bedriften som aldri så dagens lys? Da er Probana Business School's Mini MBA garantert noe for deg!

Probana Business School videreutdanner deg

Press release februar 10, 2015
614 00395821a Ved å ta en Mini MBA deltar du i et anerkjent læringsforløp som utfordrer og støtter deg i din utvikling som leder.

Skap forandring i hverdagen med energiske medarbeidere

Press release desember 18, 2014
400 05685929a Hvis man ønsker å operere som førende virksomhet innenfor sitt felt, krever det fokus på hvordan ledelse samt organisatorisk atferd kan bidra med å frigjøre energi, da det øker medarbeideres handling og effektivitet.

Hva gjør deg til en fremtidsrettet leder?

Press release desember 11, 2014
Shutterstock 1 En leder skal først å fremst fremstå som en inspirerende rollemodell, skape en tilhørighet og et engasjement som igjen styrker fundamentet for videre individuell prestasjon og styrket resultat i et stadig tøffere næringsliv.

Karisma som et styringsverktøy

Press release november 28, 2014
614 00395858a Karisma er den personlige faktor som bestemme om vi liker, har tillit til, og blir inspirert av andre mennesker. Karisma kan derfor også være avgjørende for din rolle og levebrød som leder, da det kan være faktoren som avgjør om de ansatte er i utgangspunktet respekterer deg.

Sterkt fellesskap og godt samarbeid skaper sterke organisasjoner

Press release november 18, 2014
614 00395843a Det finnes bevis for at arbeidsplasser med sterkt fellesskap og gode relasjoner bidrar til høyere effektivitet og dermed bedre resultater.

Led dine ansatte i riktig retning

Press release november 13, 2014
400 05685927a Benytt de riktige verktøy for å motivere og å skape arbeidsglede hos dine ansatte. Fornøyde ansatte gavner bedriften.

PROBANAs Mini-MBA – en verden av viten

Press release oktober 20, 2014
Ee961cc4 994d 11e3 ad80 12313b12ccaf large Hos Probana er vi klar over at både ledere og virksomheter har bruk for at utbyttet fra en etterutdanning skal være anvendelig her og nå.