PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/voksne-menn-er-mobilverstingene-i-trafikken-16095

Voksne menn er mobilverstingene i trafikken

Press release juli 2, 2013 Motor & Transport

Forsikringsselskapet Codan har gjennomført en analyse av sikkerhet i bil og kommet frem til at det er menn mellom 35 og 49 år som opplever flest farlige situasjoner som følge av mobilbruk bak rattet.

Codan Forsikring mobilverstingene

Resultatet fra Codans undersøkelse tyder på at menn i alderen 35 - 49 bør være ekstra varsomme under kjøringen. Man skulle kanskje tro at det er bilungdommen som er mobilverstingene, men slik er det altså ikke i følge Codan Forsikring.

– Drøyt 1 av 4 voksne menn har opplevd farlige situasjoner som følge av tasting bak rattet. Hvis man blir nødt til å svare på en tekstmelding skal man stoppe bilen og taste seg ferdig før man kjører videre. Det er bedre å komme frem litt for sent enn ikke å komme frem i det hele tatt, sier Arild Lund, skadesjef motor i Codan Forsikring.

Ny forskning fra det amerikanske trafikksikkerhetsverket viser at bruk av mobiltelefon i bil er mye farligere enn justering av instrumenter, distraksjoner utenfor eller spising bak rattet.

– Faktisk er det kun dagdrømming som utgjør en større sikkerhetsrisiko i bilen. I tillegg viser undersøkelser fra Storbritannia at det er vel så farlig å sende SMS mens man kjører, som å kjøre med 0,8 i promille, forteller Lund.

Kun to tastetrykk er lov

Fra 2. mai ble det forbudt å sende SMS eller mobilsurfe under kjøring. Ulovlig mobilbruk gir et forenklet forelegg på 1 300 kroner, og i alvorlige tilfeller vil tasting kunne føre til politianmeldelse.

– En undersøkelse vi gjorde i fjor viste at nesten halvparten av de under 30 har sendt eller lest SMS mens de har kjørt bil. Vi håper de nye reglene er med på å redusere denne farlige bruken, sier Lund i Codan Forsikring.

Fra før av er det forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon under kjøring. Skal du snakke i mobiltelefon mens du kjører er det krav om at mobiltelefonen er fastmontert, eller at du kan ta samtaler uten å håndtere mobiltelefonen. Det eneste som er tillat av tasting er å trykke én gang for å ta i mot samtale og én for å legge på. All annen håndtering av mobilen med fingrene – som å lete frem et nummer - rammes av det nye forbudet.

– Heldigvis finnes det mange gode tekniske løsninger for de som snakker mye i telefon mens de kjører, som gjør det enkelt både å ta og motta samtaler uten at det går ut over sikkerheten. Det aller beste er nok likevel å stoppe bilen, fortsetter Lund.

Det finnes i dag ingen egne tall for skader som følge av mobilbruk, men i USA anslås det at det årlig omkommer 200 personer der bruk av mobiltelefon under kjøring anses som direkte ulykkesårsak.

For mer informasjon, kontakt:

Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef

Codan Forsikring

Mobil: +47 94 52 44 96

E-post: [email protected]

Om Codan Forsikring

Codan er et av Skandinavias største forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikring til både privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Forsikringene tilbys primært gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige, men drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt på 28 land over hele verden. 

Mer info på: www.codanforsikring.no

Contacts


Subjects


Motor & Transport