PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/vinneren-av-nomes-f%C3%B8rste-gr%C3%BCnderkonkurranse-innen-livsvitenskap-er-k%C3%A5ret-24054

Vinneren av NOMEs første gründerkonkurranse innen livsvitenskap er kåret

Press release oktober 31, 2017 Novo nordisk Livsvitenskap

NOME, Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, ble stiftet i april 2016 og er et elitementorprogram som har som mål å utvikle og iverksette en førsteklasses mentorordning for gründervirksomheter i livsvitenskapsektoren. Ambisjonen er å gjøre de nordiske landene ledende innen denne sektoren.

Nome

NOME er et initiativ fra Novo Nordisk-fondet – et fond som støtter opp om NOMEs arbeid for å tiltrekke seg og utvikle de beste innen livsvitenskap i Norden. NOME drives av Accelerace Management, nettverkets danske representant.

Konkurranse på høyeste nivå
NOMEs første generalforsamling ble avholdt 24. oktober 2017 i Mærsk Tårnet ved Københavns universitet. – Dagen ble viet til å feire vårt første år med støtte til livsvitenskapgründere i tillegg til å kåre vinneren av NOMEs første gründerkonkurranse innen denne sektoren, sier Kirsten Drejer, mentor, medstifter og tidligere administrerende direktør i Symphogen, nå styremedlem i seks livsvitenskapselskaper.

Alle kandidatene ble studert nøye før ti av dem ble valgt ut av partnerne og presentert for en ekspertjury. Av disse ti kandidatene ble så tre finalister valgt ut. Disse ble presentert for et panel bestående av NOME-mentorer.

Et stort skritt mot en lovende fremtid for VoluSense
Norske VoluSense – et selskap som driver med medisinsk teknologi og diagnostikk – gikk seirende ut til slutt. Selskapet har utviklet et system for overvåking av lungefunksjon hos for tidlig fødte barn. Systemet medfører verken fysisk inngrep eller behov for beroligende midler, og det trengs heller ikke noen form for maske. – Det at vi har mottatt denne prestisjetunge prisen fra en gruppe bestående av noen av verdens fremste mentorer, ser vi på som en stor anerkjennelse av forretningsideen vår og behovet for løsningen, sier Otto Skolling, styreleder hos VoluSense.

NOMEs mentorer består av noen av verdens fremste innen sine felt, fra hele Norden. Her er eiere av større bedrifter, investorer, kliniske eksperter og representanter for større selskaper innen bioteknologi/farmasi og medisinsk teknologi.

– VoluSense får også muligheten til å delta på en boot camp i USA sammen med gründere bak andre lovende prosjekter. Der vil de kunne opprette verdifulle forbindelser med eksperter og kontakter innen FDA (Food and Drug Administration), sier Kirsten Drejer.

Om NOME
Nordic Mentor Network for Entrepreneurs (NOME) er et nordisk elitementorprogram som gir tilgang til mentorer i verdensklasse for lovende prosjekter og gründere innen livsvitenskap. NOME setter nordiske prosjekter og gründere i kontakt med kunnskapsrike frivillige profesjonelle aktører, slik at disse kan hjelpe dem å nå mål og teknologiske milepæler.

Kontakt NOME
Navn: Valentin Lubbe
Tittel: Program Manager
Telefon: +45 50 26 05 86
E-post: [email protected]
Nettside: nome.nu

Kontakt VoluSense
Navn: Otto Skolling
Tittel: Styreleder
Telefon: +46 76 80 30 181
E-post: [email protected]
Nettside: VoluSense.com

Billedetekst:
Otto Skolling - styreleder i VoluSense - vinner av NOMEs life science start-up konkurranse 2017.
Copyright: Casper Linnemann Erichsen, Accelerace.

Subjects


Novo nordisk Livsvitenskap