PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/vil-forandre-verden-med-byens-rom-18302

VIL FORANDRE VERDEN MED BYENS ROM

Press release juni 26, 2014 JUUL | FROST arkitekter Byutvikling Forus-visjonen Markering 60 år BYENS ROM DRIVKRAFT HElle juul

Arkitekt, forsker, foredragsholder - Helle Juul har en særlig evne til å forene det visjonære med det realiserbare.

I anledning Helle Juuls, Arkitekt MAA, Ph.D., CEO og Founding Partner JUUL | FROST arkitekter (JFA), 60 års fødselsdag søndag 29. juni 2014.


VIL FORANDRE VERDEN MED BYENS ROM

Arkitekt, forsker, foredragsholder - Helle Juul har en særlig evne til å forene det visjonære med det realiserbare.


Helle Juul har i løpet av fire årtier utviklet byer, campusområder og arbeidsmiljøer, som både i skala og sosial sammenhengskraft setter scenen for en nyskapende måte å tenke by og rom på. På sin 60 års fødselsdag leder Helle Juul en av Danmarks anerkjente og internasjonalt orienterte tegnestuer med hovedkontor i København og filial i Media Evolution City i Malmø - et bygg tegnet av JFA og hedret med Malmös Stads Stadsbyggnadspris.

Siden Helle Juul gikk ut fra Arkitektskolen i Århus i 1981, har hun vært i et både privat og faglig partnerskap med Flemming Frost, arkitekt MAA/MSA. I 1994 etablerte de JUUL | FROST arkitekter etter flere års samarbeid om blant annet arkitekturmagasinet SKALA. Helle Juul var ansvarlig for det tilknyttede SKALA Arkitekturgalleri hos Henning Larsen Arkitekter og ble senere sjefsarkitekt på Dansk Arkitektur Center. I 1994 ble Helle Juul tildelt Ph.D. graden for ”SAND – Arkitektoniske forskyvninger, et tverrestetisk perspektiv på kunstens tolkning av tid & rom”.

Anvendt forskning er en gjennomgående drivkraft i Helle Juuls karriere og dette har i høy grad vært med til å definere JUUL | FROST arkitekters DNA. Tegnestuen var blant de første til å opprette en egen forskningsavdeling og er i dag organisert i tre enheter som opererer innenfor by-, landskap-, campus - og bygningsarkitektur. JFAs arbeidsform, som beveger seg på tvers av enhetene, kommer til syne i utviklingen av by- og vitensmiljøer, som utgjør JFAs kjernekompetanse. Helle Juul hadde i 2007- 2009 ansvar for ”Byens Rom som Utviklingsstrategi”, et tverrfaglig utviklingsprosjekt om hvordan byens offentlige rom virker som katalysator for byutvikling. Campusutvikling er et annet forskningsområde som Helle Juul med suksess har transformert til et praktisk brukbart redskap i prosjektet ”Fremtidens Campusområder”. Erfaringene har Helle Juul utviklet til et campusutviklingsredskap, som med en helhetsorientert metode fremtidssikrer våre campusmiljøer både på et bymessig, romlig, sosialt og læringsmessig plan og med fokus på samarbeid med næringslivet. Redskapet brukes i dag i rådgivnings- og byggeoppgaver bl.a. for DTU, CBS, Professionshøjskolen UCC, Lund Universitet, Örebro Universitet og Universitetet i Kristiansand.

Helle Juul er særlig kjent for utviklingen av nye redskaber og konsepter, og disse viser veien for måten mennesker kan innta by og rom på. Drivkraften er et sosialt engasjement, hvor byen skapes for de mange, inviterer inn og fungerer som et sosialt lim som binder sammen det levde liv. For Helle Juul skaper god arkitektur forventninger og vekker ettertanke. Arkitektur og byrom skal påvirke og sette nye dagsordener - innovasjon handler om å gjenfinne det nye i det vi kjenner.

Helle Juul er et menneske med internasjonalt utsyn, noe som kommer til uttrykk i medlemskaper av European Cultural Parliament, INTA, International Urban Development Association, Danske Arks internasjonale utvalg og VL107. Helle Juul besitter dessuten en lang rekke tillitsverv, og hennes faglige engasjement og formidlingsevner har gjort henne til en ettertraktet og hyppig brukt oppleggsholder. Aktuelt er hun ansvarlig for utviklingsstrategien for Forus Næringspark – en av Norges største næringslivsklynger innenfor gass- og oljeindustrien.

Italia har en spesiell plass, og familien drar gjerne til den liguriske fjellandsby Pigna, hvor de har totalrenovert et hus fra 1300-tallet. Bøker er en annen sterk lidenskap for Helle Juul, som ofte henter personlig og faglig inspirasjon i litteraturens verden, hvor favorittene er Paul Auster og Haruki Murakami. Helle Juul og Flemming Frost er foreldre til Mathias Juul Frost som blant annet har studert på Central Saint Martins College of Art.


For ytterligere informasjon
Helle Juul, CEO, Founding Partner: +45 23476365 / [email protected]
Anne Nørgaard, Communication & Strategy: +45 32959578 / [email protected]
WWW.JUULFROST.DK


Photo credit
Portrettfoto Helle Juul: Camilla Hey
Visualisering Forus: JUUL | FROST arkitekter


Aktuelt

JUUL | FROST arkitekter arbeider for tiden med en rekke markante byutviklingsprosjekter i Skandinavia:
I Sverige er 650 studie- og familieboliger, samt et Studiesenter på Lunds Universitet, og et Business Center til Örebro Universitet - i alt 74.000 m² - under utvikling. For Forus Næringspark, én av Norges viktigste næringsklynger med en utstrekning på 650 ha – er strategien med JFAs helhetsorienterte utviklingsmetode nettopp presentert. I et samlet grep tilgodeser metoden sosiale, så vel som nærings-, bygnings-, og byromsmessige behov: www.forus.no

Subjects


JUUL | FROST arkitekter Byutvikling Forus-visjonen Markering 60 år BYENS ROM DRIVKRAFT HElle juul