PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/viktigheten-av-god-kommunikasjon-og-ledelse-i-nedbemanningsprosesser-22477

Viktigheten av god kommunikasjon og ledelse i nedbemanningsprosesser

Press release april 13, 2016 Videreutdanning Nedbemanning. ledelse Arbeidsmiljø Lederutvikling Kommunikasjon Forandringsprosess Probana Stress Forandring

Norge har gjennomgått mye forandringer den siste tiden. Spesielt i arbeidslivet har folk opplevd endringer på deres arbeidsplass og i deres arbeidssituasjon, som mange ikke hadde forutsett. Flere forandringer kan forventes i fremtiden, hvor vi må forholde oss til nedbemanninger. Dette er bygget på trender og tolkninger av tendenser som vi ser i samtiden. Alle vil bli berørte, enten direkte eller indirekte, og det skaper store utfordringer i arbeidslivet og samfunnet generelt. I slike forandringsprosesser spiller god kommunikasjon og ledelse en viktig rolle.

Nedbemanning

Hvilke konsekvenser har nedbemanninger på arbeidsmiljøet?

I en ny arbeidsmiljøkartlegging i norske medier ble det illustrert hvor utbredt erfaringer med nedbemanningsprosesser er i enkelte bransjer. Omstillinger med nedbemanning eller avvikling av jobben er en krevende prosess.

De fleste av oss, bevisst eller ubevisst, innretter seg med forventninger om hva fremtiden vil innebære. Å kjenne seg rimelig trygg på at vi har informasjon nok til at vi kan planlegge litt frem i tid er en del av livskvaliteten. Dersom vi plutselig opplever brudd i forventningene kan det kjennes som tap av kontroll, og livet blir preget av stress.

Nedbemanning er en prosess som har virkning langt utover de som faktisk rammes. Arbeidsmiljøet der prosessen finner sted blir også berørt. De som blir igjen på arbeidsplassen stiller spørsmål både om hvor nødvendig og rettferdig prosessen er, og om dette var hva som skulle til for å sikre en tryggere framtid. Økt utrygghet fører til tausere arbeidstakere, tilbakeholdenhet og at arbeidsmiljødialogen stilner. De som blir igjen får ofte en usikkerhet og blir redde for at de er de neste som blir permittert eller sagt opp. Dette går ut over medarbeidere mentalt og resulterer ofte i at de prøver å gjøre seg usynlige og bruker mye tid på å forsone seg med det som har skjedd. Da skyldfølelse og bearbeiding er et sentralt element i denne prosessen vil medarbeidere ofte tenke på mye på hva de kunne ha gjort for å unngå at kollegaen måtte gå, og hvorfor akkurat den personen måtte gå og ikke dem selv. Denne bearbeidingsprosessen kan bli så sliten for noen at de må ha hjelp fra helsetjenesten.

Viktigheten med god kommunikasjon

Vi hører stadig at «det eneste sikre er det usikre» eller at «forandringer er det normale». Men tror alle på denne typen utsagn når kollegaer på vår egen arbeidsplass blir permitterte eller sagt opp? I slike situasjoner blir det et ekstra sterkt behov for å få informasjon, som er en av de viktigste betingelsene for å redusere stress. Stress er en av de mest alvorlige problemer på arbeidsplassen. De som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer. Å forstå og å få rimelige forklaringer, forklaringer som gir mening, er ofte en forutsetning for å akseptere og endre planer.

Viktigheten med god ledelse

Som leder har man et utrolig viktig ansvar for å prøve å forebygge risikoen for at ansatte blir syke av stress. Ledere må sørge for å være til stede og informere ansatte om hva som skjer i organisasjonen, slik at de føler seg inkludert og involvert. Det er viktig å lytte og forstå ulike situasjoner og stemninger på arbeidsplassen og mellom ansatte.

Å ha ansatte er et stort ansvar, å være ansatt er tilsvarende et forpliktende forhold. Å miste jobben dreier seg i stor grad om å få en god avskjedspakke eller hjelp til å finne et nytt ståsted. Men det dreier seg også om en prosess der grunnleggende spørsmål om rettferdighet og mening gjør seg gjeldende.

Les om hvordan du kan videreutvikle dine kompetanser som leder påwww.probana.no

Subjects


Videreutdanning Nedbemanning. ledelse Arbeidsmiljø Lederutvikling Kommunikasjon Forandringsprosess Probana Stress Forandring