PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/videreutdanning-en-viktig-investering-for-arbeidsgivere-24081

Videreutdanning - en viktig investering for arbeidsgivere

Press release november 9, 2017 Nki nettstudier Omskolering Etterutdanning Yrkesfag Nettstudier NKI Videreutdanning

Av NHOs medlemsbedrifter, sier 3 av 10 at de mangler kvalifisert arbeidskraft i følge kompetansebarometeret for 2017. Denne mangelen hindrer bedriftene i å ekspandere slik de ønsker.

Kompetansegap
Det er et voksende gap mellom tilbud og etterspørsel på kvalifisert arbeidskraft i norske bedrifter. Utviklingen går fort, og om bedriftene ønsker oppdatert kompetanse, bør de følge med i utviklingen. Behovet for videreutdanning øker i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og i de fleste yrker og bransjer er det viktig å holde seg faglig oppdatert innen sitt område. Det økende behovet for digitalisering endrer ikke behovet for kompetanse når det gjelder utdanningsnivå. NHOs medlemsbedrifter ser ikke for seg at arbeidsplasser vil forsvinne, men at nye arbeidsoppgaver vil oppstå mens andre digitaliseres bort. Blant bedriftene med et udekket kompetansebehov, sier flesteparten at det er mest aktuelt å heve kompetansen til nåværende ansatte. 6 av 10 bedrifter som har svart i årets kompetansebarometer, sier at det er aktuelt å øke kompetansen til dagens ansatte ved å oppfordre dem til- og legge til rette for at de tar svennebrev eller fagbrev. Derfor vil de gjerne tilby flere av sine ansatte videreutdanning.

Videreutdanning har mange fordeler
Videreutdanning gjør ansatte tryggere i nåværende jobb, lar dem tilegne seg ny kunnskap til en annen stilling eller gjør det mulig å starte i en helt ny retning. Halvparten av de som tar videreutdanning får tildelt nye og mer interessante arbeidsoppgaver med mer ansvar. Ved å ta videreutdanning, sitter man også tryggere ved omstillinger og oppsigelser.

Ansatte som tar videreutdanning har en stor positiv effekt på bedriftens konkurranseevne. Faglig påfyll kan være avgjørende for at bedriftene skal kunne konkurrere om kundene på markedet. Videreutdanning kan dermed bli en svært viktig investering for arbeidsgiveren, og dermed også betale seg selv. Bedrifter som tilbyr ansatte videreutdanning sparer i tillegg store summer på å slippe dyre rekrutteringsprosesser.

Videreutdanning via nettstudier
NKI Nettstudier tilbyr videreutdanning og etterutdanning innen en rekke fagområder. Man kan ta enkle kurs, større studier eller komplette utdanningsløp, avhengig av behov. - Norske bedrifter bør satse på å heve kompetansen hos eksisterende ansatte, og ha et kontinuerlig fokus på faglig utvikling, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør ved NKI Nettstudier. - Faglig påfyll og videreutdanning via NKI Nettstudier kan være løsningen i en travel hverdag. Nettstudier er lagt opp svært fleksibelt og gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv, avslutter hun.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Nki nettstudier Omskolering Etterutdanning Yrkesfag Nettstudier NKI Videreutdanning