PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/videreutdanning-av-ledere-21521

Videreutdanning av ledere

Press release august 6, 2015 Ansatte

Fordelaktig for både bedriften og de ansatte

737192 540005902742759 323768309 o

God ledelse er avgjørende for virksomhetens vekst og for å være en ettertraktet arbeidsplass. Som mennesker tiltrekkes vi av gode ledere som motiverer, utvikler og samler. Det motsatte er tilfellet med dårlige ledere, som ikke evner nettopp ledelse. Som mennesker søker vi ofte vekk fra disse. Det er med andre ord essensielt at bedriftene skaper gode ledere.

Der er vekst i samfunnet. Det betyder blant annet at flere både små, mellomstore og store virksomheter ser muligheten for å ansette nye medarbeidere på alle nivåer. Etterspørselen etter de skarpeste hjerner stiger – og som en naturlig konsekvens blir det stilt høyere krav til medarbeideren som blir ansatt.

Utviklingen av bedriftens ledere - og dermed også bedriften selv - krever kontinuerlig ny inspirasjon, kunnskap og konkrete verktøy. Det leverer Probanas internasjonale Mini MBA, som er har blitt en ettertraktet lederutdannelse hos mange ledere i offentlige og private bedrifter. 

Ledere vil etterutdannes for å nå nye høyder, og medarbeiderne vil arbeide under dyktig ledelse. Ellers banker de på hos bedriften ved siden av. Så god ledelse er ikke utelukkende avgjørende for virksomhetens bunnlinje, men i høy grad også for å være i stand til at fastholde og tiltrekke dyktige medarbeidere. Det er fremdrift i samfunnet og i bedriftene, private som offentlige. Skal fremdriften være langvarig, så skal selv dyktige ledere bli enda dyktigere gjennom unik inspirasjon, nye verktøy og personlig utvikling.

Probanas Mini MBA er rustet for fremdriften. Lederutdannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også at bedriften følger med og kan klare de utfordringene som hele tiden dukker opp og stiller nye krav hele veien ned og opp gjennom bedriften og ut i alle ledd rundt om virksomheten. Mini-MBA’en er på den måten både en styrkelse av den enkelte leders karriere, samtidig som den gir bedriften bedre resultater gjennom lederens utvikling.  Les mer på probana.no.

Det er avgjørende at ledere blir utdannet tidssvarende og kan bruke den nye kunnskapen og verktøyene konkret i hverdagen, allerede i løpet av utdannelsesforløpet. Hos Probana vektlegger vi dette, noe som også avspeiler seg i de modulene som er en fast del av vår Mini-MBA. Her har vi både fokus på de «harde» og de «myke» ledelsesverktøy, men også på at de redskapene som vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbeid. Et eksempel er modulen «Personalledelse og psykologi», som gir verktøy til den daglige personalledelse og utvikling, samt til kommunikasjon, konflikthåndtering og personlig utvikling. Disse verktøyene er helt avgjørende for å kunne håndtere ledelse – herunder også de mer «hardere» disiplinene som strategi og forretningsutvikling, som er en annen modul i Probanas Mini MBA. Les med på probana.no.

Karriere, familie og utdannelse på en gang

Å få en travel lederjobb og et aktivt privatliv til at henge sammen kan være en utfordring for de fleste ledere. Og skal det på toppen være plass til en lederutdannelse kan det være vanskelig å få endene til å møtes. Probana har derfor utviklet en helt særlig utdannelsesform som primært består av en e-læringsplattform. På den måten er undervisningsmaterialet lett å gå til og det er lett å få et overblikk over pensum, på den måten er det lett å holde fokus og sikre at utdannelsens mål nås. Systemet har vi utviklet, fordi vi tager ledernes og virksomhetenes hverdag alvorlig. Vi anerkjenner at hverdagen er travel og uforutsigbar. Derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder, ikke når det passer oss. 

Den sterke plattformen, de konkrete redskapene og den kompetente undervisning har gjort at Probanas Mini MBA nå har blitt anerkjent som en internasjonal lederutdannelse. Hver måned er ledere på Probanas Mini MBA kurs i København, Århus, Ålborg, Odense, Nuuk, Thorshavn, Oslo, Stavanger, Bergen, Stockholm, Malmø, Gøteborg, Helsinki, Berlin, Hamburg, Frankfurt, London og Dubai. Ved å ta en Mini MBA kan man bli man del av et nettverk. Ikke bare i Norge, men internasjonalt.

Fleksibiliteten til Mini MBA’en gjør at den kan kombineres med jobb og karriere. Gi deg selv nye muligheter og ta en videreutdanning. Les mer på probana.no.

Subjects


Ansatte