PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/videreutdannelse-skaper-muligheter-og-vekst-22568

Videreutdannelse skaper muligheter og vekst

Press release mai 11, 2016 Fleksibilitet Få dagpenger under utdannelse Vekst E-learning Muligheter Mini MBA Viderutdanning Mini MBA unntak fra regelen

Samfunnet er i stadig utvikling, noe som åpner for helt nye muligheter. Utvikling betyr imidlertid også forandring, og skal virksomheten klare å henge med og beholde en konkurransedyktig posisjon er det essensielt at virksomhetens medarbeidere besitter den rette kompetansen til å kunne håndtere utviklingen. Høy arbeidsledighet fører imidlertid med seg kostnadskutt og usikkerhet, som rammer både organisasjonen og enkelt individet. Med usikkerheten følger ofte en svært nøktern bruk av penger, da fremtiden er uviss. Paradoksalt et det nettopp i nedgangstider at behovet for læring og utvikling er størst. Hvordan skal vi kunne bevege oss videre og skape vekst, om vi ikke finner nye måter å utnytte ressurser på samfunns, organisasjons eller individnivå?

Økt arbeidsledighet og utdatert lovverk

Situasjonen vi står ovenfor på arbeidsmarkedet i Norge i dag var ingen forberedt på. En av utfordringene vi står ovenfor er reglementet som sier at en person som mottar dagpenger ikke kan ta utdannelse samtidig fordi personen skal være tilgjengelig for arbeidsmarkedet. Regelverket virker imidlertid mot sin hensikt, da det bremser utviklingen og de arbeidslediges mulighet til å komme ut i ny jobb. Resultatet er at vi sitter med en stor andel høyt utdannede individer som ikke har mulighet til å fornye sin kompetanse eller skaffe seg den kunnskapen de behøver for å kunne tre inn i stillinger i andre sektorer og markeder. En lovendring er på vei, men trer mest sannsynlig ikke i kraft før til høsten. I mellomtiden øker antallet arbeidsledige som står uten mulighet til å kunne gjøre noe med egen situasjon, fordi de ikke vil risikere å stå uten dagpenger. Som med alle regler finnes det imidlertid unntak.

Probana Business School er unntaket fra regelen- ta utdannelse mens du mottar dagpenger

Fleksibilitet er viktig for oss i Probana Business School, derfor strekker vi oss langt for å imøtekomme våre deltakeres behov. Kombinasjonen av e-learning og kursdager gjør det mulig for deg å delta, uten at det går utover din rett til dagpenger. Dette fordi kursdagene ikke er obligatoriske, og selvstudie av pensum tilhørende den enkelte modul kan foregå når det passer deg, eksempelvis på kveldstid og i helgen. PROBANAs Mini MBAfaller dermed inn under et av unntakene i folketrygdloven §4-6 første ledd. Les mer om retten til dagpenger under utdannelse her: www.tu.no/artikler  &  www.nrk.no/rogaland

Videreutdannelse skaper muligheter og vekst

Utdanning enten det er i form av kurs eller fulltidsutdannelser er alltid en investering. Utfordringen er ofte å få tiden til å strekke til. Med PROBANAs Mini MBA har du mulighet til å kombinere jobb og familie med utdannelse. Kursforløpet har en varighet på 10-12 måneder og krever omkring 20 timer selvstudie per måned, les mer om Mini MBA herKombinasjonen med selvstudie og kursdager skaper et unikt læringsgrunnlag, hvor teori kobles med eksempler fra virkeligheten. Samtidig danner kursdagen grunnlag for nettverksbygging med de øvrige deltakerene. Deltakelse på Mini MBA kan dermed resultere mer enn kun et kunnskapsløft, du kan også utvide ditt nettverk, få sparring med likesinnede, praktisk tilnærming til anvendelse av teori og verktøy, samt muligheten til å ta tak i din egen situasjon, og ikke minst skape nye muligheter. som bidrar til vekst 

Subjects


Fleksibilitet Få dagpenger under utdannelse Vekst E-learning Muligheter Mini MBA Viderutdanning Mini MBA unntak fra regelen