PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/verden-kan-bli-100-fornybar-innen-2050-15743

Verden kan bli 100 % fornybar innen 2050

Pressemelding mai 8, 2013 Energy & Environment

Det snakkes mye om hvordan vi skal klare å begrense utslipp av skadelige klimagasser. Da gir det håp å lese WWFs The Energy Report som slår fast at kull, olje og gass kan gjøres overflødig innen 2050.

Telinet sommertid

Rapporten fra WWF viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050. Med dagens teknologi er det mulig å oppnå 95 prosent forsyning av fornybar energi, men dette krever at regjeringer og næringsliv satser stort.

Må satse på elektrisitet

I rapporten kommer det fram at elektrisitet må drive størsteparten av verdens energiforbrukende aktiviteter for å oppnå dette målet. Utvikling av elektrisitetsnettet blir derfor en forutsetning for å sikre alle tilgang til rene, fornybare energikilder. Det er i dag 2,5 milliarder mennesker som ikke har tilgang til elektrisitet eller som er avhengige av ineffektive og gjerne forurensende energikilder til blant annet matlaging og oppvarming. Disse må få tilgang til sikker, rimelig og ren energi.

Kontakter


Finn Erik Arctander

Administrerende direktør
Telinet Energi
[email protected]*************** Vise...
91745*** Vise...

Emner


Energy & Environment