PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/vads%C3%B8-kommune-styrker-barnehageansattes-kompetanse-24018

Vadsø kommune styrker barnehageansattes kompetanse

Press release oktober 19, 2017 Nki nettstudier Nettstudier Fagbrev NKI

Personalets fagkompetanse er barnehagens viktigste ressurs. Dette er en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek og læring. Nå setter Regjeringen inn ekstra tiltak for å øke de barnehageansattes kompetanse.

Økt kompetansebehov
Store endringer i barnehagesektoren de siste årene, har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august i år. Denne rammeplanen er tydelig når det gjelder barnehagens forpliktelser til et systematisk, pedagogisk arbeid. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har riktig- og nødvendig kompetanse. Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av ”Kompetanse for framtidens barnehage 2014 – 2020”.

Kompetanseheving i barnehagene
Den nye rammeplanen sier blant annet at andelen Barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene skal øke, og at alle barnehageansatte skal få tilbud om videreutdanning. - Vårt mål er å sikre at alle barn har et godt barnehagetilbud. Da må alle som jobber i barnehagene ha nødvendig og oppdatert kunnskap for å gi barna god oppfølging, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fylkesmannen skal legge til rette for utvikling av regionale fora for samarbeid. Der skal kommunale og private barnehager samarbeide med aktuelle aktører i barnehagesektoren for å bli enige om hvilke kompetansetiltak de vil prioritere.

Fagbrev finansiert av Fylkesmannen i Finnmark
For å møte de økte kravene til pedagogisk utdannelse, har Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark, i samarbeid med Vadsø kommune,igangsatt en gruppe med praksiskandidater fra barnehagene i Vadsø. Prosjektet finansieres av midler fra Fylkesmannen i Finnmark, samt at kommunen/ arbeidsgiver dekker utgifter til vikarer under samlingene. Deltakerne betaler kun en egenandel. Noe av egenandelen kan dekkes inn via Lånekassen og ulike stipendordninger hos arbeidstakerorganisasjonene.

Samarbeid med NKI Nettstudier
Prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad ved Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark samarbeider tett med NKI Nettstudier, som har ansvaret for undervisningstilbudet til kandidatene.Ved prosjektstart, hadde Vadsø kommune allerede startet kartleggingen av aktuelle kandidater og satt en målsetting om fagbrev til nær sagt samtlige ufaglærte i kommunens barnehager. Vadsø kommune og kandidatene er forespeilet et opplæringsløp på 18 måneder, med 4 samlinger. Her vil kandidatene få arbeidsplassbasert veiledning og tilbud om oppgavelevering og veiledning via nett.

I tillegg vil arbeidsgiver (Vadsø kommune) gi permisjon med lønn og en egen veileder. Dette har vært en forutsetning og et «suksesskriteriet» for å få kandidatene til å ta steget med å melde seg på dette prosjektet. 

Tallet på aktuelle kandidater fra Vadsø kommune pr nå er 10. I Vadsø samarbeider Opplæringskontoret v/prosjektleder med Vadsø kommune, Karriere Finnmark og hovedtillitsvalgt i oppstartsfasen av opplæringstilbudet. Dette via et prosjekt Karriere Finnmark har for å motivere kandidatene til å starte på kompetansehevingen. I tillegg til praksiskandidatene fra Vadsø, er det 4 kandidater i Lakselv og 1 i Båtsfjord, som følger gjennomføringen av fagopplæringen. De deltar i undervisningen som blir sendt til Porsanger og Båtsfjord via lyd/bilde.  

NKI Nettstudier står for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Prosjektleder fra opplæringskontoret følger den enkelte fra søknad, kompetansekartlegging og tilstedeværelse på samlinger. Mellom samlingene, er prosjektleder tilgjengelig for å gi veiledning ute i bedrift, gruppesamlinger, veiledning i oppgaveskriving og fagprøve-trening før fagprøven. NKI Nettstudier har ansvaret for fagplan, undervisningsplan, innleveringer og vurdering av kandidatene. - Gjennom dette samarbeidet, ønsker vi å belyse viktigheten av riktig fagkompetanse i barnehagesektoren, og at dette er mulig ved å tilrettelegge studieløpet, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør ved NKI Nettstudier. - For å få til et tilrettelagt studieløp, vil det blant annet bli gitt et tilbud om å følge opplæringstilbudet via streaming, avslutter hun.

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider
Fagbrevstudiet barne- og ungdomsarbeider, er beregnet på de som ønsker å jobbe med barn og unge. Som barne- og ungdomsarbeider jobber man med pedagogisk tilrettelegging av skole og fritid for barn og unge i alderen 0-18 år. I jobben kommer man i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner. Dette gjør utfordringene mange og varierte. Her kan du lese mer om fagbrevstudiet Barne- og ungdomsarbeider.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Nki nettstudier Nettstudier Fagbrev NKI