PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/v%C3%A5g-%C3%A5-satse-p%C3%A5-dine-medarbeidere-og-ledere-21784

Våg å satse på dine medarbeidere og ledere!

Press release oktober 15, 2015 Ledelse og kommunikation Ledelse Videreutdannelse

Skap balanse mellom krav og kompetanse

Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede
Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede

Som leder eller mellomleder for en bedrift står man et stort ansvar. Man skal kunne skape balanse mellom de krav som stilles og de resursene man faktisk har tilgang til. For å bli fremgangsrik som leder så behøves et godt lederskap og det er vesentlig at man har innsikt og forstår sine styrker og utviklingsområder.

En god leder er oppgavefokusert, dyktig på å delegere og å ta imot hjelp fra de ansatte, slik at man sammen skaper en fremtidsvisjon. Det er lettere som leder å håndtere motvind, som store endringer eller økonomisk underskudd, om man har medarbeidere med seg. Det gjelder å være oppmerksom, skape samhold, trygghet og tillit. Om det finnes bristende tillit i et ledd i bedriften så bruker det ikke drøye lenge innen det spres til den øvrige ledelsen. Det er derfor avgjørende hvordan man håndterer for eksempel omstruktureringer.

Som leder har man et enormt ansvar ettersom man kan påvirke arbeidsvilkårene og dermed den allmenne helsen hos sine medarbeidere og innom bedriften. Den psykiske helsen til mange ansatte har i Norge forverret seg på grunn av jobb, derfor er det viktig å satse på sine ledere. Gjennom å utvikle og bli bedre på lederskap gjennom videreutdanning, kan det forbedre både individets og virksomhetens behov.

Mer enn noensinne er det viktig å ha kunnskap innen emnet psykologi og hvordan man kan påvirke arbeidsklimaet, om arbeidsbelastning og stress. Vi har et krevende arbeidsmarked og gjennom å satse på å videreutdanne sine ledere så arbeider man mer langsiktig og sikrer bedriftens fremgang.

En del tror sterkt på at om man presser sine ledere og medarbeidere tilstrekkelig hardt, så får man fram de beste resultatene og at for sterkt samhold kan føre til ineffektivitet. Det er ikke korrekt, det har vist seg i flere studier at for hardt styrede arbeidsplasser hverken blir mer produktive eller motiverende. I tillegg er det å lesse på sjefer mer administrativt arbeid, som vi ser en tendens til i dag, gir mindre tid til å være tilstedeværende som leder. Med en kompetanseutvikling stimulerer man sine medarbeidere, det resulterer igjen i et større engasjement hos de ansatte. En holdbar bedrift går hånd i hånd med videreutvikling og å oppdatere sine kunnskaper.

Vil du vite mer om Probana Business School og Mini MBA-utdannelsen, så er du velkommen til å besøke www.probana.no, kontakte oss på [email protected] eller på telefon 21 08 48 86.

Subjects


Ledelse og kommunikation Ledelse Videreutdannelse