PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/utdann-flere-medarbeidere-samtidig-22953

Utdann flere medarbeidere samtidig

Press release september 23, 2016 Lederutdanning Interne virksomhetsforløp Mini MBA Lederutvikling Ledighet Probana

Det er kun 24 timer i døgnet, men i en travel hverdag skulle nok de fleste av oss ønsket at døgnet hadde flere timer. Dog kommer det aldri til å bli en realitet, og det handler derfor om å utnytte tiden effektivt, både på jobb og privat, uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Successgraf

Med vår Mini MBA får du kunnskap om de beste verktøyene til å få den daglige driften til å kjøre i rett tempo, samtidig med at du beholder overblikket, kan planlegge utviklingen og sikre fremdriften.  

I en travel hverdag er bare tanken på å skulle gjøre plass i timeplanen til etterutdannelse helt overskuelig. Med PROBANAs Mini MBA har du imidlertid mulighet til å tilpasse lesingen til din timeplan, og ta fatt på etterutdannelsen i ditt tempo, uten at det går på kompromiss med kvaliteten. For selv om omfanget av pensum er tilpasset en travel hverdag er nivået på pensum høyt. Til tross for at forløpet er komprimert er det å skulle sette seg ned å lese etter jobb noe som oppleves som overskuelig for mange, derfor har vi også valgt å skreddersy interne utdannelsesforløp, som kobler Mini MBAens pensum med reelle problemstillinger og utfordringer i virksomheten.

Gjennom å tilrettelegge og utvikle vår Mini MBA etter deltakernes og virksomhetens behov har vi etablert et utdannelsesforløp som er mulig å kombinere og gjennomføre parallelt med den daglige driften.


Learning while doing

I Probana ser vi at det er en tendens til at virksomheter er mest intressert i etterutdanninger og kurs som understøtter virksomhetens strategiske mål.Dette gjør seg gjeldende i privat så vel som i offentlig sektor. Å opprettholde driften samtidig som medarbeiderne etterutdanner seg og reiser på samlinger kan være en vanskelig øvelse. Derfor blir ofte den daglige drifte prioritert høyere enn etter- og videreutdanning av virksomhetens medarbeidere.

Norsk økonomi er igjen på vei oppover, arbeidsledigheten starter å gå ned og etterspørsel fra forbrukerne er igjen på vei opp, og konkurransen spisser seg til. Det betyr at norske virksomheter ikke kun skal levere til det norske markedet, men også det globale. Det krever at lederne har fingeren på vekstpulsen og er kvalifisert til å styre teams i en global konkurransesituasjon.

Det handler derfor om å finne en løsning som matcher behovet mellom utdannelse og dagligdagen på jobben. Utviklingen går i retning av en mer praktisk tilgang til etter- og videreutdanning. Fremfor kurs i tradisjonell forstand søker flere virksomheter etter løsninger som tilbyr mulighet for utdanning på arbeidsplassen, hvor caser fra virksomheten brukes i læringsforløpet. Her går Probana i bresjen, vi tilrettelegger interne virksomhetsforløp som bygger på vår Mini MBA, men som tilpasses virksomhetens behov og fokusområder. Les mer om dette på www.probana.no

 

Subjects


Lederutdanning Interne virksomhetsforløp Mini MBA Lederutvikling Ledighet Probana