PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/unng%C3%A5-misforst%C3%A5elser-og-f%C3%A5-bukt-med-nabost%C3%B8y-26597

Unngå misforståelser og få bukt med nabostøy

Press release februar 16, 2021 Knudsen Kilen Trinnlyd Støy sjener Støy Nabostøy

Naboenes bråk og støy sjenerer mange nordmenn som bor i bygninger med flere etasjer. Men ifølge en skandinavisk kileprodusent er det verken vanskelig eller dyrt å få bukt med støyen.

Når naboen over øver på dansetrinn, naboen på siden har familiefest, eller naboen under flytter på møbler, vandrer støyen seg fra leilighet til leilighet i landets mange fleretasjes bygninger. Ifølge en undersøkelse fra Codan Forsikring sjeneres en av fem beboere av nabostøy.

Den skandinaviske kileprodusenten Knudsen Kilen møter daglig problemet i forbindelse med sine mange oppgaver i fleretasjes bygninger, og nå ønsker virksomheten å gjøre noe med det.

– Selv om forskning gang på gang har vist at støy er skadelig for helsen, er det fremdeles mange misforståelser som står i veien for at der blir gjort noe med nabostøy. Det ønsker vi å endre,sier Henrik Lund, som er salgssjef for Knudsen Kilen. Selskapet har hovedkontor i Danmark, hvorfra de også leverer komponenter til byggebransjen i Norge og Sverige.

Trinnlyd er den største synderen i hverdagen

I en ny utredning om nabostøy, «Nabostøj – en fælles udfordring», undersøker antropologen Sandra Lori Petersen danskenes oppfatning av nabostøy. Her er en av delkonklusjonene at mange beboere i bygninger med flere etasjer feilaktig tror at nabostøy utelukkende skyldes mangel på romslighet eller hensynsfullhet fra andre beboere i bygningen. Men det er ikke tilfellet. I utredningen fremheves det i stedet at bygningenes konstruksjon og tilstand bærer en stor del av skylden for hvor ille støyen oppleves av beboerne. Det er man enig i hos Knudsen Kilen, som også nevner en annen viktig faktor.

– Vår erfaring er at det kan trekkes paralleller mellom problemstillingene i de danske og norske fleretasjes bygningene. Og akkurat som i Danmark, bor alt for mange nordmenn i fleretasjes bygninger hvor lydisolering ikke har hatt høy nok prioritet i utformingen og renoveringene som er utført. Manglende lydisolering er spesielt problematisk, for selv om de fleste nok vil fremheve luftbåren lyd fra for eksempel musikk, krangling og høylytte fester som hovedkilden til støyplagene, er det faktisk trinnlyd, som er lyden av naboer som går rundt i sin egen leilighet, som er mest sjenerende i lengden. Det er en konstant kilde til støy gjennom hele døgnet og alle dager i uken,sier Henrik Lund. Han legger til:

Det er derved ikke en problemstilling som lar seg løse med en samtale naboer imellom. Lydisolering i gulv, tak og vegger bør derfor være en selvfølge i alle byggeprosjekter. Men det krever selvsagt at det tas et oppgjør med misforståelsene, og at kunnskapen som er tilgjengelig om nabostøy blir aktivt brukt i bygge- og renoveringsprosjekter.

Det er ikke dyrt – tvert imot

Det er rikelig med muligheter til å forbedre innemiljøet i norske boliger med lydisolering, forteller Henrik Lund, og viser til at mange fleretasjes bygninger skal renoveres de neste årene.

– I tillegg må vi heller ikke glemme landets mange borettslag, som fortløpende foretar renoveringer. For alle disse prosjektene vil det være svært verdifullt å tenke på lydisoleringsløsninger så snart prosjektet skal i gang og budsjettet planlegges,sierHenrik Lund og utdyper:

– Og her kan vi punktere en annen misforståelse: at lydisolering er dyrt – for det er det ikke. Tvert imot utgjør de lydisolerende elementene en forsvinnende liten merkostnad i budsjettet i forhold til forskjellen de gjør for bygningens beboere.

Som et eksempel på dette trekker Henrik Lund frem et renoveringsprosjekt i Ringsted i Danmark, hvor tilføyelsen av Knudsen Kilens lydbrikker halverte trinnlyden i bygningen og bare kostet under tre prosent i merkostnad for hele gulventreprisen.

Knudsen Kilenhar eksistert siden 1961 og produserer kiler, avstandsklosser og andre støpte plastemner for byggebransjen i hele Skandinavia.www.knudsenkilen.dk/no

Contacts


Subjects


Knudsen Kilen Trinnlyd Støy sjener Støy Nabostøy