PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/unge-tror-de-er-gjeldfrie-som-pensjonister-21948

Unge tror de er gjeldfrie som pensjonister

Press release november 20, 2015 Pensjon Sparebanken sør Pensjonssparing

Kun én av fem unge sørlendinger tror de har gjeld som pensjonister. – Mange kan nok gå på en smell, sier pensjonsekspert.

En spørreundersøkelse Ipsos MMI har gjort for Sparebanken Sør viser at svært få av de unge i Agder og Telemark forventer å ha gjeld når de går av med pensjon.

I aldersgruppen 15-29 år tror 21 prosent at de har gjeld som pensjonister. I gruppen mellom 30 og 45 år regner 24 prosent med å ha gjeld som pensjonister.

- Hvis livsstil og forbruk peiler seg inn mot å få en gjeldfri pensjonisttilværelse, er dette uproblematisk. Utfordringen for mange i dag er at de har et høyt forbruk og betaler lite ned på lån, men likevel forventer de at gjelda på et magisk vis skal forsvinne når de slutter å jobbe, sier Sparebanken Sørs pensjonsekspert Johan Songe.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den ikke forsvinner av seg selv. Derimot avdekker statistikken at pensjonister får stadig høyere gjeld.

I 1999 hadde personer eldre enn 67 år en gjennomsnittlig gjeld på 45 500 kroner. I 2013 var tilsvarende snitt-tall 232 300 kroner. Gjelden er altså mer enn femdoblet. Mange pensjonister har milliongjeld.

- De som ble pensjonister i forrige årtusen bodde som regel i det samme huset fra de etablerte seg og livet ut, eller til de flyttet på aldershjem. I dag er det ikke uvanlig at godt voksne mennesker kjøper seg nye leiligheter, bygger hytter og reiser mye mer enn tidligere, forteller Songe.

Sparebanken Sørs undersøkelse viser også at respondentene mellom 15 og 29 år forventer å leve lenge. Hele 40 prosent tror de blir eldre enn 90 år.

Samtidig anslår den samme gruppen i gjennomsnitt at de blir pensjonister før de fyller 68 år.

Ifølge fagkonsulent Johan Songe må de unge regne med at de sannsynligvis må stå i jobb noe lenger. Likevel, på grunn av økende levealder vil størstedelen av dagens unge få mange år som pensjonister, og hvordan de får det økonomisk i disse årene avhenger mye hva de gjør mens de er yrkesaktive.

- Det er lett å utsette pensjonssparing fordi det føles veldig lenge til pensjonen, helt til man plutselig er der. Etter pensjonsreformen i 2011 har det imidlertid blitt mye viktigere med egen sparing, og de som ikke tar høyde for dette kan nok gå på en smell når de blir pensjonister, sier Songe.

Undersøkelsen viser at færre enn halvparten sparer til pensjonen sin

- At kun 45 prosent svarer at de sparer til pensjon er litt skremmende. Mitt beste råd er å begynne med sparingen med en gang. Om du sparer litt, sparer fast og sparer lenge, vil du bli overrasket over hvor mye penger det blir av det, sier pensjonseksperten.

Han anbefaler en samtale med en kunderådgiver for å finne den mest hensiktsmessige spareformen.

Kontaktperson i Sparebanken Sør
Johan Songe, fagkonsulent - tlf. 48132170

Contacts


Subjects


Pensjon Sparebanken sør Pensjonssparing