PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/uforsvarlig-sosialhjelp-i-norge-1663

Uforsvarlig sosialhjelp i Norge?

Press release september 5, 2005 Helse

Er kr. 25 pr. dag til mat og drikke forsvarlig?

Forumet Fattignorge har satt fokus på regjeringens manglende forståelse av  hvordan fattigdom skal bekjempes

Vi har en tid forsøkt å fortelle at virkeligheten for de som er avhengige av hjelpeapparatet ikke stemmer med det inntrykket aktørene i det politiske liv og departementene gir.

Det virker som om vi svært ofte møter  mennesker som holder seg for ørene og snur ryggen til når virkeligheten beskrives.  Heldigvis finnes det hederlige unntak, men det virker som om de blir overdøvet av de som mener de vet best.

Det brukes store tall som alibi for at man har et betydelig engasjement for de fattige. Store tall er ikke alltid lette å forholde seg til. Det virker lett slik at vanlig oppfatning er at det er jo gitt store summer til formålet så da må vel alt være bra. Å bryte dette ned til forståelige, hverdagslige tall må derfor være viktig og riktig. Om en eneforsørger med to barn har 57 kr. dagen til mat og drikke under rehabilitering forstår man at dette ikke er forsvarlig.

Dette er virkeligheten, selv om mange vil velge å tro det er en røverhistorie.

Vi har tatt for oss den manglende forsvarligheten vi mener ligger i de statlige veiledende livsoppholdssatser som ofte benyttes av kommunene. Dette koblet sammen med at praktiseringen av sosialtjensesteloven er langt fra så idyllisk som det forsøkes fremstilt har gjort at vi har skrevet et åpent brev omkring dette. Brevet er vedlagt i denne eposten.

Den store, svake gruppen som alt for lenge har lidt i stillhet krever å bli hørt. De har levet alt for lenge med vakre ord og lovnader om at man skal "se på saken". Nå kan vi ikke lenger bare se - det må håndfaste bevis for handlekraft på bordet med det samme dersom det skal kunne knyttes noen troverdighet til satsingen på fattigdomsbekjempelse fra dagens regjering og regime rundt den.

Med vennlig hilsen
Forumet Fattignorge

Georg Rønning
Vigdis von Ely
Tore Lende

Contacts


Subjects


Helse