PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/to-boligl%C3%A5n-i-banken-p%C3%A5-en-gang-16641

To boliglån i banken på en gang

Press release september 2, 2013 Economy

Mellomfinansieringslån er et kortvarig lån til å betale ny bolig før du har solgt din gamle.

Å kjøpe bolig er for de fleste den største investeringen i livet. Og for mange er det forbundet med blandede følelser å sette seg i milliongjeld for å realisere boligdrømmen.

Da er det viktig å ha boliglån i en bank du stoler på.

– I dagens boligmarked tar det forholdsvis lang tid å selge boliger og prisveksten er beskjeden. Dermed er det viktigere enn noen gang at rådgiverne i Sparebanken Sør gir personlig og kompetent rådgivning i forhold til boliglån, sier Bente Voie Skagestad, banksjef for personmarkedet i Sparebanken Sør, Kristiansand.

Ofte fokuseres det på utfordringene med å komme seg inn i boligmarkedet for første gang. Å kjøpe sin andre eller tredje bolig kan imidlertid også være forbundet med flere utfordringer og dilemmaer.

Skal man selge før man har kjøpt eller kjøpe først og satse på at man får solgt sin gamle bolig i løpet av kort tid?

De fleste velger sistnevnte, i frykt for å ikke ha en bolig å flytte inn i når man har solgt sin gamle.

Sparebanken Sør tilbyr da et mellomfinansieringslån, som betyr at man i en kortere periode kan sitte med to boliglån i banken.

På Sørlandet tar det i dag cirka 60 dager i gjennomsnitt å selge en bolig.

Sparebanken Sør satser tungt på å være den beste banken på rådgivning og ønsker også å være best når det gjelder råd om mellomfinansiering.

– Vi ønsker å være en samtalepartner for nye og gamle kunder. Det er viktig for Sparebanken Sør å gi kundene trygghet for de valgene de tar. Vi gir konkrete råd som er tilpasset den enkeltes økonomi. Alle som vil ha boliglån inviteres til et rådgivningsmøte i banken. Der går vi gjennom økonomien til kunden og vurderer muligheten for mellomfinansiering, og viser kunden hvordan finansieringen påvirker økonomien, sier Helge Skeie, rådgiver i Sparebanken Sør.

En mellomfinansiering kan koste omkring 10.000-12.000 kroner hvis du for eksempel trenger et ekstra lån på 1,5 millioner kroner i to måneder.

Utfordringen for lånekunden er sjelden den ekstra summen som må betales for å ha to lån samtidig, så lenge gammel bolig blir solgt innenfor en akseptabel tidsperiode.

– Hvis salget skulle ta lenger tid enn forventet, er det viktig at vi sammen med kundene har tenkt gjennom hvilke konsekvenser dette får hvis man velger å gå ned i pris, sier Skeie.

– Dersom boligen går betydelig under takst, kan dette medføre at kunden blir sittende med et større lån enn planlagt, fortsetter han.

På Sparebanken Sørs nettsider finnes det en boliglånskalkulator, hvor kundene selv kan få et inntrykk av hvor stor lånebelastning økonomien tåler.

–Sparekalkulatoren gir en indikasjon på hvor mye du kan låne, og hvor mye et lån koster deg i måneden, forteller banksjef Bente Voie Skagestad.

– Får alle kunder mellomfinansiering?

– Det er med mellomfinansiering som med andre lån; banken må forsikre seg om at kunden har økonomisk ryggrad til å bære det. Nye og gamle kunder i Sparebanken Sør kan føle seg trygg på at banken gir råd de kan leve med. For noen kunder passer det best at vi for eksempel gir tilsagn om lån til ny bolig, med forbehold om at gammel bolig blir solgt, sier Skagestad.

Hun oppfordrer folk som ønsker boliglån til å kontakte Sparebanken Sør for en personlig rådgivningssamtale.

Contacts


Subjects


Economy