PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/tjen-penger-p%C3%A5-str%C3%B8m-8068

Tjen penger på strøm

Press release oktober 7, 2009 Energy & Environment

Trondheim Energi sin strømavtale, returrett på strøm, er svært positivt mottatt i mange miljøer, også av SINTEF. Spesielt fremheves det at kundene selv får gevinsten av egen forbruksreduksjon når prisene er høye.

Trondheimenergi

Anbefales av SINTEF
Muligheten for returrett på strøm er mottatt svært positivt i mange miljøer, også av SINTEF, sier Over Grande, seniorforsker ved SINTEF Energiforskning AS. Han har i flere år arbeidet med prosjekter og problemstilinger knyttet til knapphetssituasjoner i kraftsystemet og har de siste årene vært spesielt opptatt av mulighetene for reduksjon i forbruk i perioder med mangel på produksjonskapasitet.

24,5% redusert forbruk med returrett avtalen
Høsten 2007 gjennomførte SINTEF et testprosjekt med fokus på kundenes respons på nye prissignaler og endring i forbruksmønster. Resultatene viser at kunder med strømproduktet returrett reduserte forbruket sitt med 24,5 % i høyprisperioden 1. kvartal 2006. Kunder med standard variabel pris og spotpris økte sitt forbruk med hhv. 7,7 og 10,4 % i samme periode.

- Dette viser klart potensialet for strømavtalen returrett på strøm, sier Grande.

Returrett på strøm en god strømavtale

Tilsigene til vannkraftmagasinene avgjør hvor mye elektrisk energi som kan produseres i Norge. I tørre år kan prisene stige betydelig, og i perioder med sterk kulde kan det oppstå situasjoner med ekstreme priser i enkelte timer av døgnet. For å dempe konsekvensene for samfunnet er det derfor viktig at vi som kunder blir motivert til å redusere forbruket i slike perioder. Dette produktet er i denne sammenhengen meget gunstig fordi kundene selv får gevinsten av egen forbruksreduksjon i perioder med høye priser, sier Grande.

Hva er returrett på strøm?
Returrett på strøm er en avtale hvor du kan spare strøm og tjene penger. Denne avtalen sikrer kunden mot prishopp samtidig som en faktisk kan tjene penger på avtalen når strømprisen er på sitt høyeste. Kunden forhåndssikrer sitt strømforbruk for et år. Bruker en mindre strøm enn antatt, kjøper Trondheim Energi tilbake det overskytende til gjeldende markedspris. Og hvis markedsprisen er høy på det tidspunktet, kan det faktisk bli en pen gevinst.

Trondheim Energi er eneste strømleverandør som tilbyr denne avtalen. Det som er spesielt positivt, er at det er kunden selv som får gevinsten av sparing dersom det overskytende selges på et tidspunkt når spotprisen er høyere enn ved avtaleinngåelse.
 
Nå er spotprisen lav og det er for tiden et gunstig tidspunkt å velge returrett på strøm!
For de som ønsker økt forutsigbarhet er det for tiden et gunstig tidspunkt å prissikre strømforbruket. Med strømavtalen, returrett på strøm, vil kunden i tillegg til å prissikre på et gunstig tidspunkt også kunne få fordelen av å selge spart strøm tilbake til markedet med stor sannsynlighet til en høyere markedspris. Vi opplever for tiden spotpriser på rundt 30 øre/kWh og sammenlignet med samme periode i fjor er dette en reduksjon på hele 40 øre/kwh.

Vil du spare strøm – og tjene penger? Bestill strøm nå.

Om Trondheim Energi
Trondheim Energi er en del av Statkraftkonsernet. Selskapet består av 4 datterselskaper: Trondheim Energi Kraftsalg, Trondheim Energi Fjernvarme, Trondheim Energi Nett og Trondheim Energi Eiendom.

Contacts


Subjects


Energy & Environment