PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ta-prosjektledelse-seri%C3%B8st-17850

- Ta prosjektledelse seriøst!

Press release mars 17, 2014 Tekna Prosjekt Prosjektstyring Kurs Prosjektledelse Prosjektøkonomi

Fagforeningen Tekna oppfordrer til å investere i kompetanse på prosjektledelse og legger opp et kursløp som tar for seg alle fasetter av faget.

Det fortsetter å komme historier om prosjekter som går over på tid og kostnader selv om prosjektleder-faget for lengst er etablert og en kan gå tørrskodd fra prosjektleder-kurs til prosjektleder-kurs hele året om en vil.

Tekna, som organiserer mer en 64 000 medlemmer innen ingeniørtunge bransjer, er en av organisasjonene som satser hardt på kurs innen prosjektledelse. De oppfordrer til å legge et lengre løp innen prosjektlederkursing og anbefaler prosjektledere som vil lykkes å lære seg alle fasettene rundt et prosjekt.

- Prosjektledelse handler jo om å få flere fag til å spille sammen og levere innenfor noen gitte rammer. Det høres kanskje ikke vanskelig ut, men det krever gode hoder og sterke skuldre å håndtere alle de utfordringene som oppstår under et prosjekt. For det oppstår alltid en utfordring og da gjelder det å ha kompetansen til å møte den, forteller Therese Sørensen hos Tekna Kurs.

Teknas kursportefølje inneholder en rekke ulike vinklinger inn mot prosjektfaget, fra teamsammensetting og –motivasjon til økonomistyring og fordypning i ulike prosjektverktøy.

- Vi har satt sammen et helhetlig opplegg nettopp for at prosjektledere som går vår prosjektskole skal være forberedt på utfordringene uansett om de kommer i planleggingsfase, økonomistyring eller i teamsammensetting, fortsetter Sørensen.

- Erfarne prosjektledere vet at problemer kan unngås ved god planlegging, og de beste sørger for å lære seg usikkerhetsanalyser og -styring slik at de er på ballen når det som ikke kan planlegges for inntreffer. Kunnskap gir trygghet, avslutter Teknas kurs-sjef.

For mer informasjon om prosjektlederkurs hos Tekna:

http://www.teknakurs.no/prosjektledelse

eller ring Therese Sørensen, Avdelingsleder Tekna Kurs

Telefon: 9284 5312

Om Tekna Kurs

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening - er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.

Subjects


Tekna Prosjekt Prosjektstyring Kurs Prosjektledelse Prosjektøkonomi