PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ta-opp-fag-og-%C3%B8k-mulighetene-for-%C3%A5-komme-inn-p%C3%A5-h%C3%B8yere-utdanning-21899

Ta opp fag og øk mulighetene for å komme inn på høyere utdanning

Press release november 9, 2015

Om man mangler eksamen fra videregående skole, eller har for dårlige karakterer til å komme inn på den utdanningen man ønsker, stopper karrieren ofte opp. Nå kan du gjøre noe med det.

Ta opp fagsom privatist
Om karakterene fra videregående ikke er som du skulle ønske de var, eller om du mangler fag og dermed mangler generell studiekompetanse, er det lett å la dette bli en karrierehindring. Mange føler at karrieren blir satt på vent om de ikke kommer inn på ønsket utdanning etter endt videregående skole. Løsningen kan være å ta opp fag som privatist. Som privatist kan du ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterer i fag du har tatt eksamen i tidligere. Privatister har ikke krav på undervisning i fagene før eksamen. Man er altså selv ansvarlig for å skaffe seg pensumlister, lærebøker, samt lære seg innholdet i faget og dekke praksiskrav. Mange velger derfor å ta opp fag via nettstudier.  NKI Nettstudier tilbyr alle fag som kreves for å få generell studiekompetanse. - Enten du ønsker å ta hele studiet eller du mangler enkeltfag er det aldri for sent. Vi hjelper deg med å fullføre videregående skole, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direktør ved NKI Nettstudier.

Du velger selv om du ønsker komplette studier, eller enkelte kurs på nett. For å få godkjent generell studiekompetanse kreves det en kombinasjon av utdanning eller praksis, og bestemte fag. Eksamen avlegger du som privatist ved nærmeste videregående skole. NKI Nettstudier tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag. Som privatist er det viktig å være disiplinert og ta ansvar for egen læring, NKI tilbyr derfor en studieveileder som hjelper deg i studiene sånn at du kan nå målene dine.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg NKI på blogg
Følg NKI på Facebook
Følg NKI på LinkedIn

Contacts