PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/sykdom-rammer-sm%C3%A5bedriftene-hardt-15920

Sykdom rammer småbedriftene hardt

Press release juni 4, 2013 Economy

I en fersk undersøkelse gjennomført for Codan Forsikring av analysebyrået Sentio, sier to av fem bedriftsledere i små- eller mellomstore bedrifter at de er bekymret for at de selv eller nøkkelansatte skal bli syke.

CODAN REN RGB POS LO

I undersøkelsen ble 500 norske bedriftsledere for små- og mellomstore bedrifter spurt om hva de er mest bekymret for i sitt daglige virke, og egen eller nøkkelansattes sykdom er den største enkeltbekymringen lederne har. Mens bare 15 prosent er bekymret for tapte kunder, er 14 prosent bekymret for egen helse, og 28 prosent for ansattes helse. Ulykker på arbeidsplassen bekymrer ytterligere 4 prosent.

Vikarer intet alternativ
Det kan virke som det ikke er aktuelt for de små bedriftene å ansette vikarer, når medarbeiderne blir syke i mer enn 14 dager. Annenhver bedriftsleder sier at sykdom hos nøkkelpersoner fører til merarbeid og bruk av overtid hos de gjenværende ansatte. Særlig hos bedrifter med 6-10 ansatte er dette et stort problem, der seks av ti ledere sier sykdom fører til merarbeid for lederen og andre ansatte. 

– De små og mellomstore bedriftene er svært utsatt for kortsiktig tap av nøkkelmedarbeidere, og det er ikke bare enkelt å erstatte den kompetansen på kort varsel i de små bedriftene, sier Nils Ellefsen, leder for Næring i Codan Forsikring.

Hver tredje bedriftsleder svarer bekreftende på at sykdom har store økonomiske konsekvenser for bedriften, mens bare 14 prosent sier at det ikke har noen konsekvenser i det hele tatt. Størst er konsekvensene i Nord-Norge der 42 prosent av bedriftslederne sier sykdom hos nøkkelpersoner har store økonomiske konsekvenser, og bare 6 prosent sier det ikke har noen konsekvenser.

Under halvparten tegner helseforsikring
Hele 47 prosent av de spurte bedriftslederne svarte at de hadde tegnet privat helseforsikring, enten for alle ansatte, kun seg selv eller for ansatte unntatt seg selv. Mens bare 1 prosent har tegnet privat helseforsikring kun for seg selv, har 40 prosent tegnet privat helse for alle ansatte. Vanligst er det med helseforsikring innenfor varehandel og reiseliv/transport-bransjen der over halvparten av bedriftene har en aller annen form for helseforsikring. 

– Mange kommer i en situasjon hvor de er avhengige av behandling eller en operasjon for å kunne jobbe og leve normalt. Det norske helsevesenet er blant de beste i verden, men likevel kan du risikere å måtte vente i lang tid før du får den hjelpen du har krav på. Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, fortsetter Ellefsen.

Se flere tall om privat helseforsikring på Codans nyhetsrom.

For mer informasjon, kontakt:
Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef Codan Forsikring
Mobil: +47 94 52 44 96
E-post: [email protected]

Om Codan Forsikring
Codan er et av Skandinavias største forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikringer til både privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Forsikringene tilbys primært gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige.

Codan Forsikring er forsikringsgiver for Vertikal Helseassistanse AS, som er markedsleder innen helseforsikring i Norge. Vertikal Helseassistanse AS ble startet i 1998 for å tilby helseforsikring til bedrifter, organisasjoner og kommuner. Hensikten er å bidra til redusert sykefravær og kortere ventetid i helse-Norge. Vertikal Helse har utviklet seg til å bli Norges ledende leverandør av helseforsikring og den største innkjøperen av private helsetjenester. 

Mer info på: www.codanforsikring.no

Contacts


Subjects


Economy