PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/styrk-virksomhetens-viktigste-ressurs-med-en-mini-mba-20369

Styrk virksomhetens viktigste ressurs med en Mini MBA

Press release juni 16, 2015 Lederutvikling Mini MBA Lederutdanning

Lederutvikling- viktig for å møte eksterne utfordringer

Grupp människor klassrum bak

Døgnet har kun 24 timer. Det merker de fleste i en travel hverdag – spesielt ledere. Det handler derfor om å utnytte sin egen og teamets tid mest effektivt, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Med en Mini MBA fra Probana tilegner man seg de nyeste verktøyene for å få den daglige driften til å kjøre i rett tempo samtidig som overblikket bevares, utviklingen planlegges og fremdriften sikres.

For å dvele ved den travle hverdagen så overveier mange om det overhovedet er tid til videreutdannelse. Ikke minst når videreutdannelsen er en Mini MBA, hvor fagligheten er tårnhøy, og hvor nivået på sakens natur derfor krever tid. Det har vi hos Probana tatt høyde for. I flere år har vi hatt stor suksess med å skreddersy interne utdannelsesforløp til landets største private og offentlige virksomheter. Vår suksess skyldes i høy grad at vi nøye tilrettelegger og utvikler Mini MBA‘en etter deltagernes ønsker og behov. Vi vet at en travel hverdag krever tilrettelegging. Vi vet at man som leder er nødt til uten slinger i valsen å videreutdanne seg parallelt med oppgaveløsningen på jobben.

Learning while doing

Hos Probana ser vi en tendens til at bedrifter er mest interessert i de videreutdannelsene og kursene som understøtter bedriftens strategiske mål. Det gjelder både i offentlig og privat sektor. Det er en øvelse å holde butikken kjørende, mens medarbeiderne videreutdanner seg og reiser på kurs rundt i landet. Den daglige driften blir derfor oftest prioritert høyere enn den enkelte leder og medarbeiders faglige utvikling. Det er en stor feil. Norske virksomheter skal i dag levere til et norskt og internasjonalt marked med stigende konkurranse. Det krever ledere med fingeren på vekstpulsen og oppkvalifiserte kompetanser for å styre teams. Med andre ord ledere, som videreutdannes til å håndtere en forretningsvirkelighet i femte gear.

Vi hører ofte fra bedriftene som år etter år sender ledernes sine på vår Mini MBA, at styrken i videreutdannelse ligger i blandingen mellom teori og praksis. Man kan ikke bli en god leder bare ved å lese en bok. Og man kan heller ikke bli det hvis man utelukkende henter inspirasjon fra hverdagen. Å utvikle og videreutvikle ledere handler om å kombinere teori med praksis. Derfor en det interne forløpet ikke bare unikt, men også nødvendig i mange tilfeller.

Felles løsningfaglig og kulturelt fordelagtig

Hos Probana vet vi gjennom erfaring at det ofte er en fordel at flere ledere og medarbeidere fra samme virksomhet eller organisasjon deltar på den samme videreutdannelsen. Ved å la dem delta sammen kan bedriften sikre et sterkt fundament for oppgaveløsning. Medarbeiderne får ikke kun de samme kompetansene, men kan også i det fremtidige arbeidet styrke hverandren gjennom kunnskapsdeling og felles forståelse. Samtidig får bedriften også styrket sin interne kommunikasjon, det interne samarbeidet og den interne kulturen gjennom felles læring.

Og det er bruk for velutdannede kompetanser her i Norge. Velutdannede kompetanser, som kan jobbe sammen i faste teams og på kryss og tvers av avdelinger og landegrenser. De kompetansene får man med en Mini MBA, som ikke bare er tilpasset bedriftens interne behov, men også bedriftens eksterne utfordringer. Les mer http://probana.no

Subjects


Lederutvikling Mini MBA Lederutdanning