PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/styrk-din-posisjon-som-leder-og-tilegn-deg-kunnskap-som-vil-gavne-deg-din-bedrift-og-dine-ansatte-18941

Styrk din posisjon som leder og tilegn deg kunnskap som vil gavne deg, din bedrift og dine ansatte

Press release september 30, 2014 Probana Strategi Sjef Kommunikasjon Leder Utdannelse Læring Mini MBA Kurs Perspektiv

PROBANA Business School setter nye standarder og utdanner flere norske toppledere, mellomledere og avdelingsledere. Med en Mini MBA fra Probana Business School styrkes evnen til å lede, tenke strategisk og å kommunisere.

Mini MBA PROBANA - Mand i perspektiv

I 1992 slo PROBANA Business School for første gang dørene opp for sine online-etteruddannelser. Siden da har mange tusen danske næringslivsledere gått igjennom de suksessfulle dørene, og det er især den populære Mini MBA-en som trekker kursdeltakerne til seg. Nå er det norske næringslivsledere som står for tur. En Mini MBA Fra PROBANA Business School er en ”her og nå”-utdannelse som tilbyr de kjente teorier og ledelsesverktøy til en fordelaktig pris og på bare 6-10 måneders varighet. Det er et avansert executive lederutviklingsprogram med en klar forretningsmessig orientering, som er tilpasset de norske næringslivslederes arbeidsområder, samt deres travle hverdag.

Det er en stor oppgave å overskue de forandringer og krav som konstant stilles i markedet, og de norske bedriftslederne opplever derfor at det hele tiden er bruk for å få tilført ny viten og erfaringer, hvis virksomhetene skal følge med i utviklingen. Derfor har mange norske ledere erkjent, at det er nødvendig med ny viten, inspirasjon, samt å opparbeide en forståelse for de nye ledelsesstiler og teknikker. Men i stedet for å delta på dyre, lange studier som det kan være vanskelig å få tid til å gjennomføre, velger flere en kortere og mere ressursgivende modell. På denne måten tilbyr PROBANA Business School en Mini MBA - en læringsmetode som henvender seg til både direktøren og mellomlederen.

En tidligere kursdeltaker har uttalt følgende: "Mini MBA-utdannelsen har gitt meg et riktig godt, bredt innblikk og forståelse på en lang rekke viktige områder og i en rekke nyttige verktøy. I en tid, hvor der skjer store forandringer hos oss selv og våre kunder, som også omfatter en forandret måte å være leder på. Utdannelsen kan varmt anbefales." Salgsjef, Codan.

Mini MBA-en er et executive lederutviklingsprogram med en klar forretningsmessig orientering som er tilpasset de norske næringslivslederes travle hverdag. Basert på e-learning gir utdannelsen i løpet av 10 måneder, innsikt i blant annet strategi, organisering og markedsforståelse. Utdannelsen har det klare mål å styrke deltakerne i deres karriere som ledere, og samtidig tilføre virksomheten verdi igjennom medarbeidernes økte kompetanser. Les mer her om PROBANAS Mini MBA her.

Subjects


Probana Strategi Sjef Kommunikasjon Leder Utdannelse Læring Mini MBA Kurs Perspektiv