PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/studentoppgaver-som-gir-jobb-9294

Studentoppgaver som gir jobb

Press release mars 18, 2010 Education

Som student på HiST får du god mulighet til å bygge nettverk med potensielle, fremtidige arbeidsgivere gjennom relevante oppgaver. I fjor ble over halvparten av student-oppgavene produsert for offentlige, private og frivillige organisasjoner. - Dette er et godt eksempel på at Høgskolen i Sør-Trøndelag gir deg den relevante kunnskapen du trenger, sier rektor Trond Michael Andersen.

HIST logo

Til sammen produserte HiST-studentene 359 bachelor- og masteroppgaver i fjor. 56 prosent av dem ble utført i samarbeid med eksterne institusjoner.

– Dette gir en uvurderlig kontakt med framtidige arbeidsgivere. Studiet blir mer relevant, og studentene får ekstra motivasjon og et verdifullt nettverk som øker sjansene for å få jobb etter endt utdanning. Vi pleier å si at studentene ved HiST får kunnskap som er vesentlig for å løse de viktige samfunnsoppgavene. Et slikt samarbeid styrker også forholdet mellom høgskolen og samfunnet rundt, mener Andersen. Han legger til at samarbeidet er verdifullt også for fagmiljøene på høgskolen.

– Vi opprettholder den nødvendige kontakten med de forskjellige organisasjonene og virksomhetene, og blir hele tiden oppdatert på hva som skjer.

Langsiktig samarbeid
I 60 prosent av oppgavene levert i fjor gikk studentene til privat sektor for å finne samarbeidspartner. Gjennom flere tiår har teknologiutdanningene og økonomiutdanningene bygget opp et nært og verdifullt samarbeid med privat næringsliv for å gjennomføre studentoppgaver.

Offentlig sektor var involvert i rundt en tredel av oppgavene, mens resten var knyttet til tredje sektor, altså ideelle virksomheter og frivillige organisasjoner.

Verdifulle oppgaver
– De eksterne studentoppgavene bidrar til verdiskapning både for bedriftene og studentene, sier Andersen. Han forteller at verdien av de eksterne studentoppgavene som ble utført i fjor er estimert til oppunder 50 millioner kroner. Beregningen er gjort med utgangspunkt i det gjennomsnittlige antallet studenter pr oppgave og den anslåtte arbeidsinnsatsen til hver enkelt student.

Om HiST Trondheim:

Høgskolen i Sør-Trøndelag bidrar med løsninger på de viktigste samfunnsoppgavene. Hos oss får studenter og ansatte kunnskap og ferdigheter innen helse og sosial, teknologi, informatikk, lærer og tolkog økonomi og ledelse. Vi har tett kontakt med offentlige og private virksomheter og våre studenter får relevant og yrkesnær praksis gjennom hele studiet. HiST er landets nest største høgskole.

Contacts


Trond Michael Andersen

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Sør-Trøndelag
trond******************* Reveal...
73559*** Reveal...

Subjects


Education