PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/stud%C3%A9r-mer-effektivt-18712

Studér mer effektivt

Press release september 4, 2014 NKI Studieplan Nettstudier Studieteknikk Nki nettstudier

Høst betyr studiestart på høgskoler og universitet. Mange begynner å studere for første gang, og håper på å fullføre mange års studier. Riktig studieteknikk er i mange tilfeller avgjørende for å lykkes med studiene. Om du bruker riktig studieteknikk, kan du spare mye tid og studere mer effektivt.

Spar tid med riktig studieteknikk
Mange studenter synes det er utfordrende å bruke tiden effektivt. Når man skal legge opp studiene selv, er det lett å utsette arbeidet slik at man blir sittende igjen med skippertaksarbeid rett før eksamener og leveringsfrister. Mange tenker at studier tar mindre tid enn det faktisk tar, og glemmer at det er viktig å sette av tid til lesing i tillegg til forelesninger. Ved å lage en studieplan og noen faste rutiner, er det lettere å disponere tiden på best mulig måte.

Lag en god studieplan
Start med å skaffe deg en oversikt over hva du skal igjennom og sett opp en studieplan allerede i begynnelsen av semesteret. Vær selvkritisk til egen tidsbruk når du setter opp studieplanen, og sørg for at du har en jevn studiebelastning over hele semesteret sånn at du ikke blir sittende igjen med masse arbeid på slutten. Sett av tid til sosiale aktiviteter i studieplanen sånn at ikke de skyver på studiene. Skap en den egen studieplass hjemme. Frem mot eksamen kan det være veldig fullt i lesesaler og bibliotek. Om du har en egen plass til studer hjemme, kan du studere uten å måtte tenke på å være på lesesalen før den blir full. Du bør sette deg et mål for hvor mye du skal rekke over på begynnelsen av hver lesedag. Sett opp korte økter, og husk å sette av tid til pauser.

Forsøk å lese gjennom det foreleseren skal snakke om før forelesning. Da har du mulighet til å stille spørsmål om det er noe i pensum som er uklart, eller som du ikke forstår. Det som tas opp på forelesning er ofte det viktigste. Om du noterer på forelesningene, har du både hørt og sett materialet. Om du i tillegg leser over notatene igjen etter forelesning, har du gode forutsetninger for å lære deg pensumet.


Studieplan også viktig ved Nettstudier
Også ved nettstudier kan det være lurt å sette opp en studieplan. Som nettstudent legger du opp studieløpet ditt på egenhånd, og da er det viktig å planlegge så studiene får en jevn progresjon. Vi har en rekke positive og engasjerte veiledere som står klare til å hjelpe deg gjennom dine  nettstudier.


Nettstudier seiler opp som et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning, og blir stadig mer populært. - NKI Nettstudier tilbyr utdanning innen en rekke fagområder og nivåer, og friheten til å studere når og hvor du vil, gjør denne studiemetoden veldig attraktiv, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direktør hos NKI Nettstudier.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudierble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg NKI på blogg
Følg NKI på Facebook
Følg NKI på LinkedIn

Contacts


Subjects


NKI Studieplan Nettstudier Studieteknikk Nki nettstudier