PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/strategi-vekst-og-ledelse-22543

Strategi, vekst og ledelse

Press release mai 3, 2016 Mini MBA Utdannelseskultur Kunnskap Kunnskapsnivå Ledelse Suksess Videreutdannelse Karrierestige

Ledelse er helt sentralt hvis en bedrift skal generere vekst på både topp- og bunnlinje. Den enkelte leder og hans eller hennes evne til å lede er spesielt viktig for at bedriften skal lykkes med å utvikle og holde på sine ansatte. Derfor er det bruk for en fleksibel videreutdannelse for ambisiøse, modne mennesker som ønsker seg opp og fram.

Virksomhetens talenter kan være så dyktige de bare vil, men hvis de ikke ledes med både hjerne og hjerte så kan talentet ikke foldes ut til gavn for talentet selv, bedriften eller samfunnet. Uansett hvor på karrierestigen man er, så er det derfor helt avgjørende at det er knivskarpe ledere som både kan motivere, utvikle, samle og skape retning. Og hvor lærer man å bli en god leder? Landets høyere læringsanstalter gir oss teori, på arbeidsplassen henter vi erfaringen – både den gode og den mindre gode. Men det er først som moden forretningskvinne, eller mann, at man for alvor kan blomstre som leder. På det tidspunktet i livet hvor modenheten er skapt gjennom beinhardt arbeide og konkret erfaring, er det de færreste mennesker som har tid til videreutdanne seg midt i arbeidstiden sammen med typisk yngre generasjoner, det er et helt annet sted i livet – og på karrierestigen. Det er på det tidspunktet i livet, at vi som arbeidende mennesker med familie, venner og fritidsinteresser har behov for full fleksibilitet. Men det betyr ikke at mennesker på det tidspunktet i livet ikke kan og skal videreutdanne seg. For som nevnt, det et faktum at utviklingen av bedriftens ledere - og dermed også bedriftens selv - krever kontinuerlig ny inspirasjon, kunnskap og konkrete verktøy. Det leverer Probanas internasjonale Mini MBA, som har blitt en ettertraktet videreutdannelse blant ledere i både den offentlige og private sektoren.

Full fleksibilitet i 2016

Utfordringer med korte deadlines, barn som skal hentes, stadig stigende krav og en omskiftelig arbeidsdag som kan uforutsett kan endre kurs og tempo er i dag temaer som gis mye oppmerksomhet i samfunnet om media. Fokuset ligger imidlertid ofte på de negative sidene av utviklingen og kravene på dagens arbeidsmarked. Ved et skifte av fokus, fra å se på utfordringene som noe negativt, som hindrer vekst, til å se på utfordringene som en mulighet til å forbedre eget, og derigjennom virksomhetens potensiale.

De siste årene har mer enn 6.500 ambisiøse mennesker fra både det private og offentlige i Norden, alle med travle hverdager, vært gjennom Probanas Mini MBA. Ambisiøse, modne mennesker som ikke har hatt mulighet for å tilegne seg en ettertraktet videreutdannelse den tradisjonelle veien. Ambisiøse, modne mennesker, som har hatt mot til å dyktiggjøre seg enda mer innenfor fagdisipliner som eksempelvis HR, økonomi, forretningsforståelse, psykologi og internasjonal handel. Alle 6.500 har hatt glede og gavn av en helt særlig utdannelsesform som primært består av en e-læringsplattform, hvor undervisningsmaterialet er lett å komme til, hvor pensum er tidssvarende og lett at få et overblikk over, og hvor undervisningsforløpet er 100 prosent tilpasset en travel og uforutsigelig hverdag. Les mer på www.mini-mba.no

Flere av disse 6.500 ambisiøse menneskene fra både offentlige og private bedrifter, som kanskje ikke hadde hatt mulighet for brukbar og karrierefremmende videreutdannelse, hvis ikke vi i Probana brukte tid og ressurser på å fortelle om oss selv og våre utdannelsestilbud. Så det gjør vi. Vi er nemlig også ambisiøse – vi vil bidra til at Norge forblir et land med en unik utdannelseskultur, et høyt kunnskapsnivå og et forretningsliv som kan konkurrere i en global verden, som daglig stiller større og nye krav til bedrifter og deres ansatte.

Tre veier til suksess

Som tillegg til Mini-MBA’ens e-læringsplattform tilbyr vi i Probana alle våre kursdeltagere tettpakkede kursdager, hvor man utover undervisning fra noen av landets absolutt mest kompetente undervisere, også som deltager får et sterkt nettverk bestående av andre ambisiøse og modne ledere. Mennesker som har et godt nettverk er sin egen vekt verdt i gull. Det er nemlig grovt sagt tre viktige veier til suksess: Engasjement, oppdatert kunnskap og et godt nettverk. Oppdatert kunnskap og et nettverk stilles til rådighet gjennom vår Mini MBA – engasjementet og lysten til at bli flinkere må du selv bidra med. Les mer på www.minimba.no

Slik forholdene er i Norge er i dag, er etterspørselen etter de skarpeste hjernene stor. Disse skarpe hjernene vil vi hos Probana bidra med at utvikle. Les mer påwww.probana.no.

Subjects


Mini MBA Utdannelseskultur Kunnskap Kunnskapsnivå Ledelse Suksess Videreutdannelse Karrierestige