PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/strategi-og-forretningsutvikling-i-fokus-21505

Strategi og forretningsutvikling i fokus

Press release august 4, 2015 Utvikling Ledelse Strategi

Tilegn deg de rette verktøyene for å lykkes

Probana Mini MBA strategier

Strategi kommer fra gresk og er hærførerens plan eller angrepsmåte for å vinne en krig. Det handler om å utvikle en slagplan som er gjennomførbar.

For å være blant de mest konkurransedyktige og ettertraktede bedrifter er det nødvendig å hele tiden at tilpasse seg omverdenens behov og forventninger. Det stilles i større grad krav til bestyrelsens rolle i strategiarbeidet og mange bestyrelser tar ikke lengre alene ansvar for å representere eiernes perspektiver, men agerer også sparringspartner for ledelsen i spørsmål om strategi og forretningsutvikling. God strategiutvikling er det som gir konkurransedyktige bedrifter.

Fordi dette er en så viktig del av dagens ledelse tilbyr Probana Business School en Mini MBA som hvor dette er i fokus. I modulen «Strategi og forretningsutvikling» vil deltageren få omfattende innsikt i hvordan få oversikt og analysere bedriftens behov, samt hvordan sette opp en strategi for å oppnå ønskede mål. Denne modulen tar ikke bare for seg strategiutvikling, men også implementeringsprosessen. Strategi er dog mer enn blott en plan og det anbefales at det foreligger en innledende diagnose. Dette er essensielt før en virksomhet treffer beslutninger om å implementere en gitt strategi og dermed foreta alle fremtidige beslutninger ut fra et overordnet strategisk omdreiningspunkt.

De rette verktøyene

Å tilegne seg de rette verktøyene for hvordan strategi blir utviklet kan hjelpe bedriften utvikle en god plan, samt holde seg til den. En god strategisk diagnose som er utført innledningsvis kan gjøre at strategien ikke blott er en "døgnflue" som kan formes og endres slik det passer, men derimot blir et fast peilemerke som kan hjelpe samtlige medarbeidere og ledere med at treffe ensrettede beslutninger. Dette skal føre virksomheten til topps innenfor den gitte bransjen. Strategien bør ta høyde for alle kontekstuelle forhold samt ønskverdige fremtidige initiativer og tiltak. Les med på probana.no.

En strategi som fungerer i et selskap er ikke nødvendigvis rett for et annet. Selskapet er bygget opp av mennesker, normer og tradisjoner. En strategi kan ikke utvikles uten å ta hensyn til disse faktorene. En analyse av bedriftens status quo blir derfor også en nødvendig del av strategiutviklingen. Hvilke faktorer som skal tas hensyn til, i tillegg til hvordan ta hensyn til de er inkludert i temaet strategiutvikling. Oppfordring til engasjement og motivasjon som en del av strategiutviklingen er også en del av pensum. Å få med seg menneskene i bedriften på den nyinnførte strategibølgen er avgjørende for å lykkes. En god plan trenger medspillere, ikke motspillere.

Strategisk diagnose dekker over en bred vifte av vurderinger, som den enkelte bedrift skal gjøre seg innen de legger seg fast på en endelig strategi. En fordelaktig strategisk diagnose skaper grobunn for den veloverveide strategi og gir ytterligere optimale muligheter for å forberede seg på fremtidige utfordringer og muligheter både internt og eksternt. Modulen innenfor forretningsutvikling og strategi vil derfor presentere forskjellige redskaper som alle kan være med på å holde virksomheten til den uttenkte strategien.

Temaer som strategisk kompetanseutvikling, omstillingsprosesser og strategiimplementering er noen av de spennende temaene du blir presentert for. Det blir gitt konkrete eksempler fra bedrifter og derutover vil det bli presentert en rekke verktøyer, som vil være sentrale i lederrollen. Hvis du og bedriften ønsker mer innsikt i hvordan legge en gjennomførbar slagplan kan Mini MBA’en gi de rette verktøyene. Les mer om Probana Business School sin Mini MBA på probana.no

Subjects


Utvikling Ledelse Strategi