PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/stort-behov-for-yrkesfag-i-f%C3%B8lge-nhos-kompetansebarometer-24005

Stort behov for yrkesfag i følge NHOs kompetansebarometer

Press release oktober 11, 2017 Nki nettstudier Yrkesfag Nettstudier Videreutdanning Fagskole NKI Fagskoleutdanning

NHOs kompetansebarometer der 5500 av NHOs medlemsbedrifter har svart, viser et stort behov for yrkesfag i fremtiden.

Kompetansebarometeret 2017
Resultatene fra NHOs kompetansebarometer ble nylig presentert. Dette barometeret gir en pekepinn om hvilken kompetanse næringslivet trenger fremover. Dette skal være en del av grunnlaget for dimensjonering av utdanningssystemet, og er et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Bedriftene som har svart i årets kompetansebarometer melder om et stort behov for ansatte med yrkesfag og fagskole

Yrkesfag gir mange fordeler
Yrkesfag åpner opp for muligheter du ikke ville fått om du hadde valgt studiespesialisering. Med yrkesfag, har du mulighet til å gå ut i yrkeslivet så snart du har fullført opplæringen, eller du kan ta videreutdanning som for eksempel fagskoleutdanning. Du har også mulighet til å ta påbygging til generell studiekompetanse, dersom du senere vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Det er stor fleksibilitet i studieløpet. Om du ønsker, kan du etter to år på skole velge å fortsette som lærling i to år for å få fagbrev. Om du ikke ønsker lærlingplass, kan du også velge å fullføre den videregående opplæringen ved å ta et tredje år på skolen, Vg3. Ved å fullføre Vg3, vil du få Generell studiekompetanse, noe som kommer godt med om du ønsker å studere videre på høyskole- og universitetsnivå.

Fagbrev
Yrkesfagutdannede med fullført fagbrev, har mange forskjellige karrieremuligheter. Du kan enten velge å gå direkte ut i yrkeslivet, eller du kan gå videre på høyere utdanning. Flere utdanningsinstitusjoner har egne program for studenter med relevant fullført fagbrev. Her vil du få mulighet til å bygge videre på kompetansen du har med deg fra videregående skole. En annen mulighet er å ta mesterbrev eller fagskoleutdanning.

Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at etterspørselen etter fagskoleutdannede vil øke i årene fremover. I dag er det ca. 16.000 fagskolestudenter i Norge. Det utgjør kun seks prosent av Norges totale studentmasse. NHO mener dette er altfor få i forhold til behovet i arbeidslivet. Fagskole er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole.

Fleksible utdanningsløsninger
6 av 10 bedrifter som har svart i årets kompetansebarometer, sier at det er aktuelt å øke kompetansen til dagens ansatte ved å oppfordre dem til- og legge til rette for at de tar svennebrev eller fagbrev.

- Det er viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

NKI Nettstudier er Norges største fagskole på nett. Vi tilbyr et stort utvalg fagskolestudier, og alle fagskoleutdanningene er godkjent av NOKUT. Dette gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Alle fagskoleutdanninger ved NKI er via nettstudier. Nettstudier gir deg friheten til å studere når- og hvor du vil, og seiler opp som et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning. - Ved å ta utdanning og videreutdanning via nettstudier, kan du fortsette i en eventuell jobb ved siden av studiene. Dette gir deg mulighet til å øke kompetansen uten å måtte ta et friår fra jobb, og er derfor noe de fleste har mulighet til å gjøre, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør i NKI Nettstudier.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Nki nettstudier Yrkesfag Nettstudier Videreutdanning Fagskole NKI Fagskoleutdanning