PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/statsbudsjettet-regjeringen-nekter-%C3%A5-gi-pappapermisjon-til-alle-6016

Statsbudsjettet: Regjeringen nekter å gi pappapermisjon til alle

Press release oktober 7, 2008 Family

Statsbudsjettet for 2009 er lagt fram. Og Farogbarn.no er dypt skuffet, over at regjeringen fortsatt nekter å gi selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon til alle fedre. Resultatet er at tusenvis av fedre frarøves retten til å være hjemme hos sine nyfødte barn, til tross for at de har jobbet og betalt skatt i åresvis.

Fred og Anniken.jpg

I valgkampen gikk stortingspolitkere fra de rødgrønne partiene ut med krav om at fedre skal opptjene selvstendige rettigheter til fødselspenger. Og da de dannet regjering for tre år siden, ble dette programfastet i den såkalte "Soria-Moria-erklæringen".

Men disse kravene har aldri blitt innfrid, og blir heller ikke innfridd i årets statsbudsjett. Resultatet er at tusenvis av fedre frarøves retten til å være hjemme hos sine nyfødte barn, til tross for at de har jobbet og betalt skatt i åresvis.

Årlig nektes 8000 fedre nektes pappapermisjon
Hele 15 prosent, det vil si omtrent 8.000 menn hvert år, nektes pappapermisjon fordi mor har for liten arbeidsaktivitet, opplyser barne- og likestillingsdepartementet.

Nektes å ta ut foreldrepenger, dersom mor er hjemmeværende
Også når det gjelder retten til å ta ut foreldrepenger utover fedrekvoten så avhenger fars rettigheter av mors arbeids- og utdanningssituasjon.

Far har ikke mulighet til å ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag hvis mor er hjemmeværende samtidig.

Barn rettigheter til samvær med far krenkes
Dette viser med all tydelighet at systemet fortsatt definerer mor som hovedforelder, mens far i beste fall er slags barnevakt som kan skal steppe inn slik at mor kan gå ut i arbeid igjen.

Man overser helt den enorme betydningen fars tilstedeværelse, har for barna.

Likestillingsombudet har stemplet dette som mannsdiskriminerende. Og det er jeg helt enig i. Men det verste er ikke at voksne menn diskrimineres, men at små barn blir frarøvet retten til samvær med far.

Regjeringen øker forskjellene.
I årets statsbudsjett foreslår regjeringen å øke fedrekvoten til 10 uker. Og det er vel og bra det. For dem som har rett til permisjon. Men for de 8000 som faller utenfor ordningen (pga mors manglende tilknyttning til arbeidslivet - er ikke det noen trøst.

Forskjellen blir bare større!

Kampen for "selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon for alle og pappapermisjon for alle" fortsetter!
Da Farogbarn.no var i møte med barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i våres, uttalte hun at regjeringen, i likhet med de fleste partiene på Stortinget, hadde et reelt ønske om å gi fedre selvstendige permisjonsrettigheter.

Men det store spørsmålet vi sitter igjen med etter møtet er: Når? I år, til neste år eller om 5 år?

Farogbarn.no vil fortsette å kjempe for "selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon for alle".

Fedre som har blitt nektet pappapermisjon/fedrekvote pga mors manglende tilknytning til arbeidslivet oppfordres til å ta kontakt. Send din historie til [email protected]

Fred Johan Ødegård er redaktør for Farogbarn.no
Farogbarn.no er en nettportal for moderne fedre som er til stede og tar ansvar.
Vår målsetning er å hjelpe fedre til å fylle farsrollen på en god og positiv

---
Les også: Opprop: Selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon for alle!

Contacts


Subjects


Family