PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/stadig-flere-bes%C3%B8ker-troms%C3%B8-13550

Stadig flere besøker Tromsø

Press release mai 8, 2012 Tourism

Tall viser at det stadig blir flere overnattinger ved norske hotell og særlig Tromsø-hotellene merker økt trykk. Thon Hotel Tromsø kan fortelle om tidenes høyeste belegg i februar måned.

Tromsø

Tall fra SSB viser at det i februar 2012 var 1,5 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på 7 prosent sammenlignet med februar 2011. Den største prosentvise økningen finner vi i Troms fylke, hvor antall hotellovernattinger økte med 28 % sammenlignet med februar året før.

Hotell i Tromsø med høye belegg

Thon Hotels med sine 2 hotell i Tromsø kan vise til en god vekst de siste årene.

– Trenden har vært stadig flere gjester, men årets februar måned slår alle rekorder med tidenes høyeste belegg, forteller Aid Schei Lillegård, direktør ved hotellene Thon Hotel Polar og Thon Hotel Tromsø. 

– Og ikke nok med det, fortsetter Schei Lillegård, per mars 2012 er det en økning i beleggsprosent på 16,7 og 16,8 for henholdsvis Thon Hotel Polar og Thon Hotel Tromsø sammenlignet med 2011.

Flere norske gjester i Tromsø

– Det er en stor økning av norske gjester ved hotellene, sier Schei Lillegård, men vi har også økt trykk fra andre land. Antallet engelske, tyske, amerikanske og asiatiske gjester 1. kvartal er doblet sammenlignet med 1. kvartal i 2011. 

Schei Lillegård trekker frem god og riktig markedsføring av byen de siste årene, TV-suksessen Hurtigruten minutt for minutt og populære kulturarrangementer som noen mulig årsaker til økt pågang ved byens hoteller.

Kontakt:
Aid Schei Lillegård, hotelldirektør
Tlf.: 911 10130, e-post: [email protected]

Thon Hotels har 2 hotell midt i Tromsø sentrum med til sammen 282 rom.
www.thonhotels.no/tromso
www.thonhotels.no/polar

Om Thon Hotels 

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen med 62 hotell i Skandinavia, 5 hotell i Brussel og 1 hotell i Rotterdam. Thon Hotels har 2 hotell i Tromsø og er den kjeden med flest hotell i Oslo, i tillegg til 2 hotell på Gardermoen.

Thon Hotels har tre konsepter som gjør det lettere å velge riktig hotell: 

Budget - Smart og enkelt 
City - Komfort i sentrum 
Conference - Profesjonelle møteplasser

Contacts


Subjects


Tourism