PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/stadig-flere-bedrifter-kj%C3%B8per-eksterne-lagertjenester-14942

Stadig flere bedrifter kjøper eksterne lagertjenester

Press release januar 24, 2013 Business

Minilager har lenge vært stort sett for private, men City Self Storage melder om at stadig flere småbedrifter velger å la dem skjøtte både mottak og lagring av varer. Dette for å spare både ventetid og administrasjonskostnader.

Mindre bedrifter bruker mye tid på å vente på leveringer, på å pakke ut og ikke minst kvitte seg med paller og emballasje. Den tiden ønsker mange heller å bruke på å skape verdier, og velger derfor å ha lageret eksternt.

- Spesielt for mindre servicebedrifter der arbeidet foregår ute hos kundene eller i salgsbedrifter der eksterne møter preger hverdagen er varemottak og lagerdrift en kilde til frustrasjon. Det er mye tapt inntekt i en halv dag som går bort i å vente på en bil som er for sen, forteller Isak Larson, General manager i City Self-Storage.

City Self Storage har løsninger for lagerhotell med varemottak som gjør det mulig også for samarbeidspartnere til bedriften å få tilgang til lageret . CSS tar seg også av utpakking og bortkjøring av emballasje.

- Vi kan hjelpe med det meste, det heter ikke lagerhotell for ingenting. Servicenivået er høyt, men viktigst er kanskje at vi sørger for å varsle når varene er mottatt slik at kundene har litt mer kontroll på logistikken.

Slipper investering i lagerareal

Bedrifter i vekst har ofte utfordringer med lagerstørrelse. Nye kunder krever ofte en utvidelse av lageret, men for mange er det en risiko å gå inn i en 5 årskontrakt på bakgrunn av noen få kunder med behov for lagring. Derfor velger mange heller å utvide gjennom en ekstern partner.

- Vi har lagerrom i størrelse fra 1 til 30 kvadratmeter og kontraktene våre er månedsbaserte. Har en derfor klart å vokse ut av sitt eget lager, men er bekymret for om kundevolumet holder seg er lagerleie løsningen. Da kan en si opp lageret og være ute i løpet av neste måned, avslutter City Self Storage-sjefen

Om City Self-Storage

City Self-Storage er et norsk selskap startet i 1993 og en av de ledende minilageraktørene i Europa. De eier, utvikler og drifter lagerrom, selger flytte- og pakkemateriell, emballasje og tjenester knyttet til flytting og oppbevaring. Kundene er både private og små og store bedrifter.

CSS er et selskap i Selvaag Gruppen.

Contacts


Isak Larsson

General Manager
City Self Storage
ila@c****************** Reveal...
41 42****** Reveal...

Subjects


Business