PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/sparing-p%C3%A5-sommeren-16303

Sparing på sommeren

Press release august 1, 2013 Economy

Med feriepenger og skattepenger inn på konto før sommeren, ligger alt til rette for gode økonomiske valg.

Sor

I slutten av juni tilbakebetalte staten milliarder av kroner til norske skattebetalere, som hadde betalt for mye skatt i fjor.

Det var riktignok ikke alle som var så heldige, men mer enn halvparten har faktisk penger til gode etter endt skatteår.

Dette skyldes at Skattebetalingsloven legger opp til en form for tvangssparing. Skattetrekket gjennom året legges litt høyere enn det som er nøyaktig trekk i forhold til forventet inntekt, formue og fradrag.

I tillegg har de fleste av oss fått feriepenger på forsommeren. Dermed er det mer penger å rutte med for mange.

Hva brukes pengene til?

Ipsos MMI har nylig har gjennomført en undersøkelse for Sparebanken Sør, hvor folk over hele landet ble spurt om hva de vil bruke skatte- og feriepengene til.

På landsbasis svarer 18 prosent at de ønsker å spare skattepengene, mens 12 prosent sier at de vil spare feriepengene sine.

Når det gjelder feriepengene svarer 42 prosent at de vil bruke pengene på reise.

- Feriepengene er det nok lurt å bruke på nettopp ferie. Det er viktig å lade opp batteriene før vi går høsten i møte. Men det er litt overraskende at det ikke er flere som tenker langsiktig, spesielt med skattepengene som for mange er ekstrapenger inn på konto, sier banksjef Bente Voie Skagestad, ved privatmarkedet i Sparebanken Sør avdeling Kristiansand.

Vet ikke

26 prosent sier at de ikke vet hva de skal bruke skattepengene til. 17 prosent er usikre på hva de skal bruke feriepengene til.

- For dem som både får feriepenger og penger igjen på skatten er forsommeren en god økonomisk periode. Det er da smart å være bevisst på hvordan man bruker disse pengene, sier banksjefen.

Spareavtale

Hun oppfordrer folk til å komme i gang med fast sparing, mens de har noen ekstra kroner mellom hendene.

- I Sparebanken Sør har vi et spareprodukt som heter Sør Spareavtale. Her får kundene god rente fra første krone, ved opprettelse av en avtale med regelmessige trekk. Hvis du ikke ønsker en fast avtale er vår Plasseringskonto et godt alternativ. Dette er for deg som har penger å sette til side og som ønsker stor tilgjengelighet til midlene. Du får også her god rente fra første krone og en sikker og jevn avkastning, forteller Voie Skagestad.

Ønsker rådgivning

Leder av Sør Investeringsrådgivning, Jan Roald Dalen, bekrefter også at banken i større grad enn tidligere blir kontaktet av kunder som ønsker rådgivning. Dette gjelder både kunder som har ekstra midler til overs hver måned og kunder som får inn mindre eller større engangsbeløp.

- Det er ikke bare når kundene trenger hjelp til finansiering de kommer til banken. Kundene ønsker mest mulig igjen for pengene sine og mange ønsker rådgivning i forhold til både pensjon og spareplaner generelt, forteller Dalen.

I tillegg til en samtale med rådgiver, anbefaler han å leke seg med en sparekalkulator for å finne den spareformen som er mest hensiktsmessig.

Fakta om undersøkelsen:

-Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI

-Landsrepresentativt utvalg over 15 år

-1.005 telefonintervju gjennomført (omnibus undersøkelse)

-Intervjuene er gjennomført i uke 22 i 2013.

Kontaktinformasjon i Sparebanken Sør - Kristiansand:

Banksjef privatmarkedet Bente Voie Skagestad

Epost: [email protected]

Telefon: 916 13 022/38 12 33 42

Kontaktinformasjon i Sparebanken Sør – Sør Investeringsrådgivning

Banksjef Jan Roald Dalen

Epost: [email protected]

Telefon: 928 38 178

Fakta om Sparebanken Sør:

-Agder og Telemarks største selvstendige sparebank

-Forvaltningskapital over 40 mrd

-Hovedkontor i Arendal

-Over 300 ansatte

Contacts


Subjects


Economy