PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/sosial-kapital-i-organisasjonen-21930

Sosial kapital i organisasjonen

Press release november 17, 2015 Leadership Social capital Human resource management

Hvordan se på mennesket som en ressurs for bedriften?

FundersamTantTittarUtGenomFönster

Sosial kapital i organisasjonen

I et kapitalistisk samfunn, særlig i de viktigste private selskapene, oppfattes det som en nødvendighet å maksimere økonomiske resultater. I enkelte miljøer er dette gjort på bekostning av samfunnet og trivselen til de ansatte. Mange bedrifter ser imidlertid ut å ha lært gjennom de siste tiårene betydningen sosial og miljømessig bærekraft. Forskning viser at både ekstern og intern organisering, utvikling av lokalsamfunn har hatt en positiv innvirkning på organisasjonens vitalitet. Derfor er det viktig for bedrifter å støtte de sosiale relasjonene mellom mennesker og skape en god ramme for et gjensidig fellesskap og samarbeid. En viktig, men ofte oversett ressurs for en organisasjons suksess er sosial kapital.

Sosial kapital

Ifølge OECD er den sosiale kapitalen dannet av en gruppe av aktivister, frivillige, støttenettverk og kommunale virksomheter. Sosiologen Pierre Bordeau understreker at sosial kapital skapes i enhetenes sosiale nettverk og mellom folks verbale eller ikke-verbale kommunikasjon. Sosial kapital er sett på som aktiviteter som fremmer muligheter for en person eller enhet. Den amerikanske professoren Robert Putnam mener at sosial kapital også reduserer kriminalitet og korrupsjon, samt forbedrer læringsutbyttet til enkeltpersoner, noe som gjør den sosiale kapitalen en viktig ressurs i dagens virksomheter.

Organisasjonsstrukturen og sosial kapital

Ulike organisasjoner har forskjellig mengde sosial kapital. Menneskene i organisasjonen er en gruppe som influeres av den hierarkiske strukturen, kulturelle faktorer og offentlig bruk av kommunikasjonskanaler. Ved å være klar over denne strukturen kan man systematisk påvirke fremveksten av sosial kapital på arbeidsplassen. Det er viktig å merke seg at en organisasjon med vekt på gjensidighet, samarbeid og tillit har mer sosial kapital enn selskaper der ansatte kun oppfordres med individuelle belønninger eller hvor konkurransene som avholdes blant de ansatte kun foregår i individuell form. Selskaper kan bidra til dannelsen av sosial kapital og styrke en følelse av fellesskap ved å organisere arrangementer som team-kvelder, samt gjennom etablering av kollektive bonusordninger.

Lederrollen

Selskapets beslutningstakere og ledere har en viktig rolle i hvordan organisasjonens arbeid påvirker samfunnet og etableringen av sosial kapital. Hvert styremedlem kan på eget territorium støtte sosiale nettverk ved å utvikle kommunikasjonsveier, samt selv ved å sette et eksempel gjennom hardt arbeid, åpenhet, åpen dør praksis, samt pålitelighet. Det er derfor også viktig at lederen forstår sin egen rolle og ansvar i organisasjonens miljø og samfunnet generelt.

Vil du lære mer om rollene som leder? Probana sitt Mini MBA-program utfordrer og utvikler deg som leder. Treningen er ment for norske ledere, konsulenter og dem med personalansvar. Les mer om vår Mini MBA ved å besøke www.probana.no, eller kontakt oss på 21 08 48 86.

Subjects


Leadership Social capital Human resource management