PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/som-eneste-skandinaviske-firma-presenterer-hans-t%C3%B8rsleff-management-systems-l%C3%B8sning-p%C3%A5-microsoft-verdenskongress-7613

Som eneste skandinaviske firma presenterer Hans Tørsleff management systems løsning på Microsoft verdenskongress

Press release august 19, 2009 IT

Som eneste skandinaviske firma presenterer Hans Tørsleff management systems løsning på Microsoft verdenskongress i Phoenix, USA 14. til 17. september 2009

Big Crane Stor Kran

Som eneste skandinaviske firma presenterer Hans Tørsleff management systems en standard løsning, som henvender seg til ordreproduserende virksomheter på Microsofts verdenskongress i Phoenix, USA.

Dansk Software styrer i dag produksjon av utstyr til offshore industrien i Norge, Singapore, Kina, Malaysia og Indonesia. Prosjektet startet hos MacGREGOR Hydramarine i Kristiansand, Norge og anvendes nå på fabrikker i Singapore, Kina, Malaysia og Indonesia.

Hans Tørsleff management systems har sammen med Columbus IT utbygget Microsofts økonomisystem; Dynamics AX, med et profesjonelt prosjekt styrings verktøy. Løsningen styrer avleveringsterminer og ressurser for mange hundrede prosjekter og samler opp de faktiske timer, så prosjektledere og ledelsen hele tiden har overblikk over fremdriften for det enkelte prosjekt og for hele prosjektporteføljen.

Via strekkodelesere rapporteres forbrukte timer fra verkstedene til de enkelte prosjekter, så prosjektledere nøye kan følge, hvordan prosjektet går fremover. Samtidig kan det leveres oversikter over avleveringsterminer, oversikter over timeforbruk sammenholdt med budsjettet, som giver ledelsen informasjon om hvordan ressurser i virksomheden utnyttes.

Løsningen er enestående, og er et eksempel på, hvordan man utnytter web-service teknologi til å binde forskjellige programmer sammen, slik at man kan utnytte det beste verktøy til den enkelte oppave. Hans Tørsleff management systems startet utvikling av løsningen for 5 år siden, og har utover dette bl.a. vært med på å styre oppgraderingen av danske, portugisiske og amerikanske F16 jagerfly.

Hans Tørsleff management systems har fått løsningen finansiert av det verdensomspendende svenske firma Cargotec, hvor MacGREGOR Offshore inngår. MacGREGOR er representert med avdelingskontorer i mere enn 50 land og har produksjonsfasiliteter i mange deler av verden.

Hans Tørsleff management systems betrakter løsningen som en vesentlig milepel i firmaets 20-årige historie, og ser et stort potensial for løsningen på verdensplan.

Læs mere om løsningen her!

Contacts


Subjects


IT