PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/skap-forandring-i-hverdagen-med-energiske-medarbeidere-19533

Skap forandring i hverdagen med energiske medarbeidere

Press release desember 18, 2014 Probana Psykologi Mini MBA Leder Videreutdanning Strategi Etterutdanning Ledelse Kommunikasjon Kursforløp

Hvis man ønsker å operere som førende virksomhet innenfor sitt felt, krever det fokus på hvordan ledelse samt organisatorisk atferd kan bidra med å frigjøre energi, da det øker medarbeideres handling og effektivitet.

400 05685929a

Etabler et fellesskap

Ved å føle seg som en del av et fellesskap, dannes følelsen av trygghet. Denne følelsen er essensiell for alle medarbeidere, da den skaper grobunn for lojalitet og samarbeid i en gruppe. Når man føler seg som en del av en gruppe, blir det tydelig for den enkelte hvordan den personlige innsats påvirker gruppens endelige resultater, hvilket naturlig øker medarbeiderens aktivitet og engasjement i oppgaven. Således styrkes medarbeidernes lyst til å levere resultater, da de ønsker å være en del av gruppens og organisasjonens suksess.

Sett høy standard

Ved å fremlegge høye standarder for generelle arbeidsoppgaver i organisasjonen, skapes en motivasjon for å nå disse standarder. Hvis de til tider ikke nås, er det behov for et tett samarbeid med medarbeideren, for sammen å finne den riktige vei til målet. På denne måten lærer man medarbeiderens motivasjonsfaktorer å kjenne, samt hva som skaper energi i vedkommendes hverdag. Derfor blir lederen oppmerksom på hvilke redskaper og oppgaver som passer medarbeideren best mulig. La dem også vite hvor mye deres innsats er verdsatt, og hvordan den styrker organisasjonen, da det skaper engasjement å kjenne utfallet av arbeidet sitt.

Ledelse er et komplekst fenomen og det skjer hele tiden nye tiltak på ledelsesfronten. Nye teorier utvikles, flere verktøy benyttes til å overkomme hverdagens utfordringer, flere eksempler på god ledelse kommer frem i dagens lys m.v. Med enMini MBAfra PROBANA har du muligheten for å holde deg oppdatert innenfor de nyeste teoriene og trendene innenfor ledelse. Teoriene blir servert i en anvendelig form, og det er hele utdannelsen igjennom fokus på at du skal kunne benytte de ofte komplekse teoriene i en praktisk hverdag.

Subjects


Probana Psykologi Mini MBA Leder Videreutdanning Strategi Etterutdanning Ledelse Kommunikasjon Kursforløp