PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/sjeneres-av-nabost%C3%B8y-ta-lydisolering-med-i-betraktningen-n%C3%A5r-boliger-skal-renoveres-26561

Sjeneres av nabostøy: ta lydisolering med i betraktningen når boliger skal renoveres

Press release januar 19, 2021 Knudsen Kilen Lydisolering Støyplager Støy Luftlyd Trinnlyd Lydisolasjon Nabostøy

Mange fleretasjes eiendommer har så dårlig lydisolasjon at beboerne plages av nabostøy. Det bør være mye større fokus på lydisolering når boliger skal renoveres, sier ekspert.

KNK 1901 3

Hvis du bor i en leilighet i en fleretasjes bygning, har du med stor sannsynlighet blitt sjenert av støy fra naboleiligheter. I så fall er du en del av en kjedelig statistikk – for ifølge en undersøkelse fra Codan Forsikring opplever hver femte beboer i bygninger med flere etasjer å bli sjenert av nabostøy.

– Det er lydkrav for nybygg i Norge, men for alt mange boliger i fleretasjes bygninger har fortsatt langt dårligere lydforhold enn det den siste standarden dikterer fordi bygningene er av eldre dato. Det medfører ofte at beboerne plages av støy fra naboene,sier Henrik Lund, salgssjef for Knudsen Kilen, som produserer lydisolerende komponenter for byggebransjen i hele Skandinavia.

I tillegg til generell irritasjon kan nabostøy også ha mer alvorlige konsekvenser i form av stress, svekket mental helse, tretthet og søvnproblemer. Det viser danske studier av virkningene av nabostøy på mennesker utført av Statens Institut for Folkesundhed i samarbeid med Statens Byggeforskningsinstitut; Aalborg Universitet.

Lydisolering må ha høyere prioritet

Mange forbinder støyplager fra naboene med krangling, høy musikk eller bråk fra fester, men det er en annen type støy som er den verste synderen, forklarer Birgit Rasmussen, som er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet i København:

– Det skilles typisk mellom to typer støy: luftlyd, som stammer fra for eksempel musikk og samtaler, og trinnlyd, som stammer fra ferdsel i leilighetene rundt. Og det er faktisk lyden av naboen som går rundt i leiligheten sin, som ofte er mest sjenerende og derfor en kilde til irritasjon, forteller Birgit Rasmussen.

– Trinnlyd er spesielt problematisk fordi det er støy det er vanskelig å gjøre noe med. Man kan be naboer om å dempe musikken og å feste et annet sted, men man kan jo ikke forby dem å bevege seg rundt i deres eget hjem,sier Henrik Lund og legger til:

– Nå som forskningen tydelig viser at eksponering for støy har så stor innvirkning på beboernes trivsel, bør alle byggherrer som skal bygge nye eller renovere gamle fleretasjes bygninger, prioritere lydisoleringen langt høyere enn det som er tilfelle i mange byggeprosjekter i dag.

Kan forbedres i mange eldre boliger

Eldre boliger i bygninger med flere etasjer i Norge er ofte bygget med betong- eller tegldekk. Denne typen eiendommer er blant de verste for beboerne når det gjelder eksponering for trinnlyd. Potensialet for å forbedre lydisolasjonen gjennom lyddempende materialer, som for eksempel lydkiler, er derfor tilsvarende stort:

– Det er over 643 000 boliger i fleretasjes bygninger i Norge, og det bør være en selvfølge å vurdere bedre oppklossing som en mulig trinnlydforbedring hvis gulvet allikevel skal renoveres, sier Henrik Lund.

Knudsen Kilenhar eksistert siden 1961 og produserer kiler, avstandsklosser og andre støpte plastemner for byggebransjen i hele Skandinavia.www.knudsenkilen.dk/no

Contacts


Subjects


Knudsen Kilen Lydisolering Støyplager Støy Luftlyd Trinnlyd Lydisolasjon Nabostøy