PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/sjekkliste-f%C3%B8r-du-sender-ut-sp%C3%B8rreunders%C3%B8kelser-15797

Sjekkliste før du sender ut spørreundersøkelser

Press release mai 16, 2013 PR

Er du blant de mange som har lett etter angre-knappen etter å ha sendt ut en survey eller spørreundersøkelse på mail eller via et verktøy? Da bør du få med deg QuestBacks sjekkliste.

Norske QuestBack har vokst seg store ved å levere online verktøy for blant annet medarbeiderundersøkelse og kursevaluering. De har nå inkorporert en rekke andre tjenester under paraplyen Enterprise Feedback Management og satser globalt.

Kjernevirksomheten har alltid vært å hjelpe folk med å lykkes i å få riktige tilbakemeldinger, og derfor har det Oslobaserte firmaet utviklet en 12-punkts sjekkliste før publisering av undersøkelser.

- Folk forteller ofte om skrivefeil og spørsmål med for avansert språk når vi spør hvilke typiske feil de gjør i forhold til utsendelse av en spørreundersøkelse, men det respondenter faktisk irriterer seg mest over er dårlig logikk og spørsmål som oppleves lite relevante, forteller Carina Meland som er markedssjef i QuestBack Norge.

Et av hovedfokusene i QuestBacks vekst har vært å ikke bare få folk til å spørre mer, men også gjøre noe med tilbakemeldingene de får. En survey bør følges opp med tiltak og det er vanskelig om den ikke er bygd opp på en god måte.

- Ett av hovedproblemene er at mange sender ut undersøkelser uten å la andre se gjennom dem først.  Det er veldig vanskelig å se egne feil, og det som er logisk for deg er kanskje ikke like logisk for andre. En risikerer å kaste bort en masse tid på å få svar som en ikke kan gjøre noe med,  eller verre: En setter i gang tiltak på bakgrunn av feil data som følge av feil i spørsmålene eller undersøkelsen, avslutter QuestBacks markedssjef.

Sjekklisten

Du får tilgang til sjekklisten og andre ressurser i QuestBacks ressurssenter. Her er de 12 punktene i listen.

  1. Er formålet for undersøkelsen krystallklart?
  2. Er alle spørsmålene relevante?
  3. Er alle spørsmålene lette å forstå?
  4. Er alle spørsmålene nøytrale?
  5. Er alle spørsmålene balanserte?
  6. Dekker svaralternativene alle potensielt mulige svar?
  7. Er svaralternativene gjensidig utelukkende?
  8. Har du benyttet samme svarskala gjennom hele undersøkelsen?
  9. Har du benyttet en kombinasjon av åpne spørsmål og avkryssingssvar?

10. Stilles spørsmålene i en logisk rekkefølge?

11. Er spørsmålsstilling og svaralternativer i samme form?

12. Har andre gjennomgått og testet skjemaet?

Svarer du ”Ja” til alle spørsmålene er det sannsynlig at ditt spørreskjema er av god kvalitet. Questback tilbyr også gratis kvalitetsikring av spørreundesøkelser som del av sin tjeneste.

Om QuestBack

QuestBack AS er Europas ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management, online spørreundersøkelser og andre webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppfølging av forretningskritisk informasjon.

QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder på tvers av alle bransjer og industrier.

Contacts


Subjects


PR