PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/setter-fokus-p%C3%A5-rammebetingelsene-for-infrastruktur-17798

Setter fokus på rammebetingelsene for infrastruktur

Press release mars 11, 2014 Tekna Avløp Vann Konferanse Infrastruktur Samferdsel Gass

Tekna avholder 27. mars Infrastrukturdagene 2014. Konferansen samler alle bransjer innen vei, asfalt, rør og kabler og setter fokus på samarbeid og felles problemstillinger. Oppgraderingsbehovet og behovet for nyetablering er stort på tvers av de ulike bransjene, og det knytter seg stor spenning til hvordan samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil adressere problemet.

Infrastrukturdagene 2014 er det femte i rekken og årets versjon avholdes i Bergen. Dette er en samling for bransjene som ”er i veien for hverandre” – altså vei, asfalt rør og kabler. Bransjer som i følge Teknas kursansvarlige er opptatt av om den nye regjeringen følger opp politikken med forbedrede rammebetingelser:

- Bransjen ser at det er behov for oppgradering av infrastrukturen. Det har de sett lenge, og med ny regjering på plass er det alltid spenning om hvilke reelle konsekvenser og rammebetingelser ny politikk fører med seg, sier Therese Sørensen i Tekna Kurs.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen står på talerstolen 27. Mars og vil redegjøre for hvordan den nye regieringen vil utvikle rammevilkårene fremover.

Kompetansehungrige bransjer

Hovedfokuset for konferansen er  å belyse hva fremtiden krever av infrastruktur og hvordan bransjen skal møte de utfordringer som kommer, og i følge Tekna er hungeren etter kompetanse og samarbeid stor i disse bransjene

- Vi lager jo kun kurs for ingeniører, og vi ser at det er en enorm appetitt på kunnskap i disse bransjene. Og ikke bare etter læring , men også etter kompetente folk.  Infrastrukturområdet har behov for opprusting og bransjene er bekymret for om de får godt nok tilfang av kompetente medarbeidere.

Rekruttering er et av punktene på agendaen til konferansen. 

For mer informasjon om programmet:

http://www.teknakurs.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=41805&p_action=PREVIEW

eller ring prosjektleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS på tlf.: 45 40 12 06

For mer informasjon:

Therese Sørensen, Avdelingsleder Tekna Kurs

Telefon: 9284 5312 E-post: [email protected]

Om Tekna Kurs

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening - er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.

Subjects


Tekna Avløp Vann Konferanse Infrastruktur Samferdsel Gass