PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/saxo-banks-vilde-forudsigelser-for-2010-8645

Saxo Banks "vilde forudsigelser" for 2010

Press release desember 21, 2009 Economy

Saxo Bank offentliggjorde i dag bankens årlige "vilde forudsigelser". Banken forudsiger, at der i 2010 er mulighed for, at den kinesiske valuta bliver devalueret, at der opstår et nyt, tredje politisk parti i USA, at prisen på sukker falder massivt, ligesom banken tror, der er en vis sandsynlighed for, at USA opnår en positiv handelsbalance for første gang siden oliekrisen i 1975, og at midlerne i den amerikanske Social Security Trust Fund kan blive brugt op.

LOGO SaxoBank

Saxo Bank, der specialiserer sig i onlinehandel og investering, gennemfører hvert år et tankeeksperiment, som udmønter sig i ti forudsigelser om sjældent forekommende, men skelsættende begivenheder, der falder uden for de normale markedsforventninger. Formålet med tankeeksperimentet, der indgår som en del af bankens finansanalyse for 2010, er at udfordre de gængse markedsopfattelser. Dette års forudsigelser giver håb om et fremgangsrigt år, men Saxo Bank vil ikke udelukke store udsving i markedet undervejs.

Saxo Banks vilde forudsigelser for 2010:

 1. Renten på 10-årige tyske statsobligationer kan falde til 2.25% (obligationen ville så stige fra 122,6 til 133.3)

Deflation og overdreven pengepolitik vil føre til en reduktion af udbyttet fra statsobligationer og andre fastforrentede statslige værdipapirer i takt med obligationshandlernes afvisning af aktiemarkedets vækstprognoser. Efter Saxo Banks mening kan den ti-årige tyske statsobligation blive tvunget fra 122,6 til 133,3 ved udgangen af 2010 som følge af en generel søgen mod mere sikre produkter (det såkaldte "flight to quality" fænomen).

 2. VIX Indekset kan falde til 14 (VIX er et mål for den forventede volatilitet i aktier)

VIX indekset har bevæget sig nedad siden oktober 2008, og generelt udviser markedet nu samme vurdering af risiko som tilbage i 2005-2006. På dette tidspunkt var handelsspændene og den implicitte volatilitet i optionsmarkedet nede på urealistiske niveauer, og vi er på vej i den retning. Derfor anser Saxo Bank det for sandsynligt, at VIX kan nå ned på 14.

 3. CNY (den kinesiske yuan) vil blive devalueret med 5 % i forhold til USD

De kinesiske myndigheders forsøg på at undgå en boble ved at dæmpe kreditvæksten og undgå nødlidende lån kan i sidste ende medføre, at den investeringsdrevne kinesiske vækst viser sig at være utilstrækkelig. Kinas store kapacitetsreserve kombineret med et tilbagefald i økonomien kan blive en afgørende faktor i devalueringen af CNY i forhold til USD.

 4. Værdien af guld kan falde til 870 USD i 2010, men vil formentlig stige til 1.500 USD i 2014

En generel styrkelse af den amerikanske dollar kan eliminere den seneste tids spekulative stigning i guld. Selv om Saxo Bank er optimistiske med hensyn til potentialet i guld på lang sigt (banken regner med, at guld kommer op på en pris på 1.500 USD inden for fem år), er handel med guld efterhånden blevet for udbredt til at kunne give udbytte på kort sigt. En alvorlig korrektion i retning mod et niveau på 870 USD kan ophæve spekulationselementet og samtidig holde guld på en stigende trend.

 5. USD/JPY stiger til 110

Selv om den amerikanske dollars fald skyldes en fuldstændig uansvarlig finans- og pengepolitik, mener Saxo Bank, at den amerikanske dollar vil kunne genvinde tabt terræn i løbet af 2010, da carry-handel med USD længe har været for nem og for synlig. Samtidig kan den japanske yen ikke siges at afspejle den reelle økonomiske situation i Japan, som kæmper med befolkningsældning og en stor gældsbyrde.

 6. Utilfredse amerikanske vælgere danner et tredje parti

Den regeringskritiske stemning i vælgerkorpset nærmer sig niveauet fra 1994 og 2006 og skyldes først og fremmest de økonomiske redningsaktioner og en generel utilfredshed med de to store partier. De amerikanske vælgeres krav om reelle forandringer kan føre til dannelsen af et tredje parti, som kan få afgørende betydning efter midtvejsvalget i 2010.

 7. Midlerne i den amerikanske Social Security Trust Fund vil blive brugt op

Dette er ikke så meget en vild spådom som et aktuarielt og matematisk faktum. Det "vilde" består snarere i, at der er blevet ødslet med de sociale midler igennem så lang en periode, at der ikke er flere penge tilbage i fonden til finansiering af dens oprindelige formål. 2010 bliver således det første år, hvor udgifterne til fonden skal finansieres delvist af regeringens almene midler, hvilket betyder, at de mange års anvendelser af fondens midler til andre formål nu bliver synligt for offentligheden. En del af de sociale udgifter vil skulle finansieres i form af højere skatter, øget låntagning eller en øget pengemængde.

 8. Prisen på sukker falder med en tredjedel

Til trods for den seneste stigning i priserne som følge af tørke i Indien og større regnmængder end normalt i Brasilien er der allerede på nuværende tidspunkt udsigt til prisfald efter 2011, så en tilbagevenden til mere almindelige vejrforhold i 2010 vil gøre sukker til en af de mindre attraktive råvarer. Desuden har den højere pris på ethanol fået både Brasilien og USA til at reducere ethanol indholdet i benzin med fem procentpoint, hvilket har medført faldende efterspørgsel på sukker.

 9. TSE-indekset over virksomheder med lav markedskapitalisering stiger med 50 %

Virksomheder med lille markedskapitalisering (small cap) har ikke klaret sig særligt godt i Nikkei-indekset sammenlignet med de større virksomheder. De fundamentale analyser viser, at forskellen er blevet for stor. F.eks. er kursen i forhold til den bogførte værdi på 0,77 og eftersom indekset kun består af ca. 12 % af finansielle aktier mener Saxo Bank, at dette er en god investering. Positive BNP-tal i 2010 kan meget vel forårsage en overraskende høj stigning i dette indeks.

 10. USA vil for første gang i 34 år opleve en positiv handelsbalance

USA har ikke haft en positiv handelsbalance siden en ganske kort periode i 1975 efter et drastisk fald i dollarkursen som følge af oliekrisen. Men kursen på den amerikanske dollar er nu igen blevet så lav, at det kan føre til en øget amerikansk eksport og reduceret import. Handelsbalancen er allerede forbedret en del, men ændringer tager tid, og når udviklingen først begynder at komme op i fart mener Saxo Bank, at der er en vis sandsynlighed for, at USA kommer til at opleve en positiv handelsbalance i en eller flere måneder i løbet af 2010.

 David Karsbøl, cheføkonom hos Saxo Bank, har følgende kommentarer til bankens forudsigelser:

"Vi tror, at 2010 bliver et år med reflation, men de strukturelle udfordringer, vi står overfor i de kommende år, kan medføre betydelige markedsudsving i løbet af året."

 "En af de mest sandsynlige strukturelle udfordringer vil være en ændring i investorernes fokus som følge af faldende bruttonationalprodukt og usikkerhed med hensyn til den amerikanske centralbanks stramninger. Det vil skabe fornyet risikoaversion på markederne."

 "Vores årlige "vilde forudsigelser" skal betragtes som markedets "sorte svaner" snarere end egentlige forudsigelser, men der er ingen tvivl om, at der er langt større chancer for, at vores forudsigelser kommer til at ske, end markedet regner med lige nu," siger David Karsbøl.

 Om Saxo Bank A/S
Saxo Bank har specialiseret sig i online handel og investering, som sætter bankens kunder i stand til at handle med forex, CFD'er, aktier, futures, optioner, valutahandel og andre derivater. Banken tilbyder desuden porteføljeforvaltning via SaxoWebTrader og SaxoTrader, en af markedets førende online handelsplatforme. SaxoTrader er tilgængelig direkte via Saxo Bank eller en af bankens globale partnere. White Labelling er et vigtigt forretningsområde for Saxo Bank og omfatter tilpasning og branding af bankens online handelsplatform til andre finansielle institutioner og mæglere. Saxo Bank har flere end 120 White Label-partnere og tusindvis af kunder i over 180 lande. Saxo Bank har hovedkontor i København og kontorer i Australien, De forenede arabiske emirater, Frankrig, Grækenland, Italien, Japan, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien og Tjekkiet.

Contacts


Subjects


Economy